Навигационна пътека

Инвестиции в младите хора - 27/04/2009

Снимка на седем младежи ©EО

Безработицата сред младите хора бързо нараства, което подчертава необходимостта от дългосрочна стратегия за тях.

Като част от отговора си на икономическата криза, Комисията предлага промени в подхода към младите хора през следващото десетилетие. Обхващайки различни области от политиката, новата стратегия DeutschEnglishfrançais се стреми към засилване на сътрудничеството между страните от ЕС по въпросите на младежта.

Като първото поколение, което ще израсне в една мирна и до голяма степен без граници Европа, младите европейци на възраст от 15 до 25 г. имат повече възможности, отколкото техните родители, баби и дядовци. Нарастващите трудности при намиране на стабилна работа обаче означават, че мнозина живеят в несигурност, което им пречи да станат независими и да се интегрират изцяло в обществото. Много млади европейци са принудени да заемат временни работни места, тъй като не могат да си намерят постоянна работа.

Освен съществуващите мерки DeutschEnglishfrançais, ЕС се опитва да улесни страните да координират усилията си за отваряне на вратите в образованието и заетостта и за по-голямо интегриране на младите хора в обществото, например чрез граждански действия. По-конкретно, стратегията изтъква значението на неформалното образование, доброволческата дейност и професионалното обучение за намиране на място на трудовия пазар, особено за тези 15 % от младите хора, които напускат училище предсрочно.

Комисията приканва националните правителства да водят редовен диалог с младите хора - един все по-ценен ресурс. Днес те представляват 20 % от населението и играят важна роля за попълване на застаряващата работна сила, но се очаква през 2050 г. да спаднат до едва 15 % от населението.

За да бъде политиката по-добре съобразена с действителността, ЕС публикува подробен доклад за младите хора English - първият, даващ пълна представа за тяхното положение. Занапред подобни доклади ще бъдат публикувани на всеки три години.

Около 17,5 % от европейците на възраст под 25 г. са били без работа през февруари 2009 г. спрямо 14,7 % през същия месец на 2008 г. Това ниво е повече от два пъти по-високо от общото равнище на безработицата в ЕС, която през същия период е нараснала от 6,8 % до 7,9 %.

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки