Navigatsioonitee

Kõrghariduse avarduv silmapiir - 16/02/2009

Laiendatud programmi Erasmus Mundus raames saab rohkem Euroopa üliõpilasi stipendiume välismaal õppimiseks.

EL kiitis heaks programmi Erasmus Mundus English eelarve neljakordse kasvu ajavahemikul 2009–2013. Programmiga edendatakse üliõpilasvahetust Euroopa ülikoolide ja nende maailma eri paigus asuvate partnerülikoolide vahel. Viie aasta eelarve suureneb 950 miljoni euroni.

Lisavahendite arvel kaasatakse programmi doktoriõpe ning suurendatakse toetust ELi mitekuuluvates riikides õppivatele eurooplastele. Esimeses etapis, s.o ajavahemikul 2004–2008 said programmi Erasmus Mundus raames oma akadeemiliste püüdluste teostamiseks abi rohkem kui 6000 üliõpilast ning 1000 õppejõudu väljastpoolt Euroopat. Lisaks Euroopa kõrghariduse paremaks muutmisele on programmi eesmärk edendada ka kultuurilist üksteisemõistmist.

Lugege programmi Erasmus kohta täiendavalt English

Õppimine Euroopas Englishespañolfrançaisportuguês

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad