Sökväg

Morgondagens översättare sätts på prov - 28/11/2008

Två ungdomar som sitter och översätter

Sjuttonåringar i hela EU testar sina färdigheter som översättare.

”Översättning är Europas språk” menar den italienska författaren Umberto Eco.

Den 27 november bidrog över 2 000 elever till ”Europas språk” genom att delta i översättningstävlingen Juvenes Translatores, som EU-kommissionen anordnar för översättartalanger på gymnasieskolor runtom i EU.

Skolor och elever från Guadeloupe i Västindien till Kittilä norr om polcirkeln hade antagit utmaningen. Eleverna strävade efter att göra en översättning som var trogen originalet, men samtidigt ledigt skriven på målspråket.

Deltagarna fick själva välja mellan vilka språk de ville översätta, men rekommenderades att översätta till sitt modersmål eller starkaste språk för att få bäst resultat. Texterna hade samma allmänna ämne, men de 23 språkversionerna var inte helt identiska. Kommissionens översättare kommer nu att bedöma översättningarna utifrån elevernas förmåga att använda korrekt ordval, skriva ledigt och hitta kreativa lösningar på knepiga formuleringar.

Med Juvenes Translatores (latin för ”unga översättare”) vill kommissionen främja språken i Europa och särskilt översättning. Tävlingen har skapat ett ökat intresse för språkinlärning och översättning, och en del skolor tänker anordna egna tävlingar. Liksom flera av fjolårets vinnare kommer många av årets deltagare från tvåspråkiga familjer – en värdefull tillgång som förtjänar att uppmärksammas.

De 27 vinnarna – en från varje EU-land – kommer att bjudas in till en prisutdelning i Bryssel i april med EU:s kommissionär för flerspråkighet Leonard Orban. De får också träffa kommissionens egna översättare och höra mer om deras arbete. Men det som vinnarna förra året uppskattade allra mest var att lära känna varandra och att kommunicera på ett gemensamt språk.

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar