Navigačný riadok

Budúci prekladatelia predvádzajú, čo v nich je - 28/11/2008

Dievča a chlapec pracujú na preklade

17-roční žiaci z celej EÚ si merajú sily v preklade.

„Preklad je jazykom Európy,“ povedal taliansky spisovateľ a intelektuál Umberto Eco.

27. novembra si vyše 2000 žiakov uctilo jazyk prekladu účasťou v súťaži Juvenes Translatores, ktorú usporiadala Európska komisia pre nádejných prekladateľov zo stredných škôl po celej EÚ.

Do zápolenia sa prihlásili školy a študenti od ostrova Guadeloupe v Karibskom mori až po oblasť Kittilä za severným polárnym kruhom. Študenti sa usilovali preložiť texty tak, aby boli verné originálu a v cieľovom jazyku zneli čo najprirodzenejšie.

Súťažiaci si mohli na preklad vybrať ľubovoľnú jazykovú kombináciu, hoci dostali odporučenie prekladať do svojho materinského alebo najlepšie ovládaného jazyka, ktorý prináša najlepšie výsledky. Texty na preklad sa týkali spoločnej všeobecnej témy, ale neboli v 23 súťažných jazykoch totožné. Prekladatelia z Komisie budú preklady hodnotiť z hľadiska schopnosti súťažiacich správne používať termíny, písať plynule a nachádzať tvorivé riešenia, ak sa vyskytne prekladateľský problém.

Cieľom súťaže Juvenes Translatores (po latinsky „mladí prekladatelia“) je propagovať v Európe používanie cudzích jazykov a najmä preklad. Vzbudzuje záujem o výučbu jazykov a prekladu, pričom niektoré školy sa dokonca rozhodli zorganizovať si vlastnú súťaž. Podobne ako niekoľko víťazov z minulého roka mnohí súťažiaci pochádzajú z dvojjazyčných rodín, čo je hodnota, ktorá si zaslúži uznanie.

27 víťazov, z každej členskej krajiny EÚ jeden, dostane pozvánku do Bruselu na aprílové slávnostné odovzdávanie cien za účasti komisára pre viacjazyčnosť Leonarda Orbana a na stretnutie s prekladateľmi Komisie, kde sa dozvedia viac o ich práci. Okrem uznania bola pre minuloročných víťazov najcennejšou príležitosť spoznať sa a komunikovať spoločným jazykom.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy