Navigatsioonitee

Homsed tõlkijad näitavad oma oskusi - 28/11/2008

Tüdruk ja poiss tõlke kallal töötamas.

17-aastased õpilased üle kogu ELi panevad oma tõlkijaoskused proovile.

Itaalia kirjaniku ja haritlase Umberto Eco sõnul on Euroopa keeleks tõlkimine.

27. novembril andsid üle 2000 õpilase panuse tõlkimise arendamisse, võttes osa tõlkevõistlusest „Juvenes Translatores”, mida Euroopa Komisjon korraldab gümnaasiumiõpilastele kõikjal ELis.

Võistlusele on end registreerinud koolid ja õpilased Kariibi mere äärsest Guadeloupe'ist polaarjoonest põhja poole jääva Kittiläni. Õpilased tegid tublit tööd, et saavutada sihtkeeles originaalitruu ja võimalikult ladus tulemus.

Võistlusel osalejad said vabalt valida keelepaari tõlkevõistluseks, kuigi neile soovitati, et parima tulemuse saab üldjuhul tõlkimisel emakeelde või keelde, mida tõlkija kõige paremini valdab. Tõlketekstid põhinesid ühel üldisel teemal, kuid ei olnud kõigis 23 keeles identsed. Komisjoni tõlkijad hindavad tõlkeid, võttes aluseks tõlkijate oskust kasutada korrektseid mõisteid, kirjutada soravalt ning leida loomingulisi lahendusi ilmnenud probleemidele.

Tõlkevõistluse Juvenes Translatores (ladina keeles „noored tõlkijad”) eesmärk on edendada Euroopas võõrkeelte kasutamist ning eelkõige tõlkimist. See tekitab ka huvi keeleõppe ja tõlkimise vastu ning mõned koolid on lausa otsustanud korraldada oma tõlkevõistlusi. Nagu ka mitu eelmisel aastal võitjaks osutunud õpilast, pärinesid paljud tõlkevõistlusel osalejad kakskeelsetest perekondadest, mis on tunnustamist väärt väärtus.

27 võitjat – üks igast ELi liikmesriigist – kutsutakse aprillis Brüsselis toimuvale auhinnatseremooniale, milles osaleb ka keelelise mitmekesisuse volinik Leonard Orban ning samuti saavad nad võimaluse kohtuda komisjoni tõlkijatega ja tutvuda nende tööga. Lisaks tunnustusele oli eelmise aasta võitjatele kõige meeldivamaks kogemuseks üksteise tundma õppimine ning ühises keeles suhtlemine.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad