Navigatsioonitee

Pärituult noortele - 31/10/2008

Noored küürivad laevatekki © EC

ELi noorteprogramm annab üheksa riigi noortele võimaluse õppida meresõitu ja tegutseda koos.

Need noored on pärit üheksast erinevast Euroopa riigist. Ja neil on vähemalt üks ühine omadus – kõik nad oskavad ujuda.

See ei ole kokkusattumus. 52 noort panid end kirja kuuepäevasele teenistusele Portugali laeval. See on unikaalne ja riskantne ettevõtmine, mille käigus pannakse proovile lisaks noorte meremeheoskustele ka võime üksteisega läbi saada.

Kõnealune projekt on üks Euroopa Noortenädala (2.–9. novembrini) raames auhinnale konkureerivatest projektidest English. Projektid on osa programmist Aktiivsed noored English ning nende eesmärk on edendada lugupidamist ja sallivust teiste kultuuride suhtes.

Mis oleks parem võimalus seda teha, kui panna erinevast rahvusest ja erineva taustaga inimesed koos laeval töötama?

"Elu laeval on ainulaadne, nimelt tuleb elada koos piiratud ruumis, kus igaühel on kollektiivi igapäevases elus täita oluline roll," sõnas Alexandre Jacinto, kes kuulub reisi korraldanud Portugali noorteühendusse H2O. Kuna ta on teeninud Portugali laevastikus, siis ta teab, mida räägib.

Osalejad on pärit Portugalist, Hispaaniast, Itaaliast, Ungarist, Lätist, Eestist, Bulgaariast, Poolast ja Rumeeniast. Pärast viiepäevast õppust maal, asuti 18. septembril 2007 Lissabonist merele. Sarnaselt meeskonnaliikmetega tuli noortel küürida tekki, valmistada süüa, siduda sõlmi ja õppida meresõitu.

Projektid on kõigest üks väljapaistev osa Euroopa Noortenädalast English, mille abil rakendab EL oma poliitikat kodanikutunde tugevdamiseks noorte hulgas. Euroopa linnades toimuvad 2.–9. novembrini arutelud, loengud, kontserdid, festivalid ja näitused.

Noortenädalaga tähistatakse ka ELi noorteprogrammide 20. aastapäeva. Üle 1,5 miljoni noore on juba osalenud Euroopa vabatahtliku tegevuse English programmis, õppides uusi oskusi ja saades kultuuridevahelise suhtlemise kogemusi.

ELi noorteprogrammid – kas tahad osaleda? English.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad