Cosán nascleanúna

Ag tógáil ar ár stair - 25/09/2008

Teach na hOichreachta, an Bhurgúin, an Fhrainc

Moltar lárionad don chaomhnú stairiúil as a chuid oibre le hógchiontóirí.

Is aithnid do chuid mhór daoine laethanta oidhreachta na hEorpa Englishfrançais, a bhíonn ar siúl i Meán Fómhair, mar dheis chun chuairt a thabhairt ar leachtanna is ar láithreáin a bhíonn dúnta don phobal de ghnáth. Ach deis is ea iad freisin chun súile daoine a oscailt don bhaint idir oidhreacht chultúrtha is an tsochaí nua-aoiseach.

Teach na hOidhreachta, mar shampla, sin an saghas áite a fheictear go minic i mbróisiúir thurasóireachtaó chúige Francach na Burgúine - braisle ghleoite seanfhoirgneamh cloiche i measc na bhfíonghort rollach. Slinnte lonracha dubha atá ar na díonta agus ar na ballaí tá mósáic úrmhoirtéaraithe d'aolchloch ócar agus ar dhath na meirge.

Ní i gcónaí a bhí cuma chomh deas ar na foirgnimh. Sna 1970-í, tar éis gur thréig na déantóirí fíona iad, bhí na díonta ag titim is na ballaí ag mionú. Ach ó shin i leith, tá na céadta saorálaí, cuid mhaith acu ina n-ógchiontóirí, tar éis na foirgnimh a athchóiriú de réir a chéile. Agus sin an chúis, seachas a chuid staire is ailtireachta, a bhfuil moladh mór tuillte ag an lárionad ag ceiliúradh na hoidhreachta Eorpaí i mbliana.

Ní hé Teach na hOidhreachta in Saint Romain an t-aon sampla. I measc na sárthionscadal PDFEnglish eile tá monarcha ó ré na Sóivéide san Eastóin ar deineadh bloc árasán di, agus clár i Sasana chun páirt a thabhairt do mhionlaigh eitneacha san oidhreacht chultúrtha. Meastar go dtabharfaidh thart ar 20 milliún duine cuairt ar an mbreis is 30,000 leacht is láithreán le linn na laethanta oidhreachta Eorpacha.

Do Serge Grappin, comhairleoir oideachais i dTeach na hOidhreachta, ní le hathnuachan ardeaglaisí is caisleán amháin a bhaineann an caomhnú stairiúil. Baineann sé le hatógáil saolta. Chaith sé 10 mbliana ag cnuasach airgid chun foirgnimh thréigthe a cheannach, is bhí sé mar mhaoirseoir ar a n-athchóiriú le 30 bliain anuas, obair atá ar siúl fós.

Daoine óga is ea cuid mhaith de na saorálaithe, a bhí ciontach i gcoireanna ó úsáid mhídhleathach drugaí go hionsaí faoi airm. Lena múinteoirí, caitheann siad coicís sa lárionad, ag obair i dteannta na ngnáthmhac léinn.

Trína gcuid oibre, foghlaimíonn na saorálaithe scileanna - idir shóisialta is phraiticiúil - a chabhraíonn leo chun an choiriúlacht a fhágáil ina ndiaidh. Méadaíonn a bhféinmheas freisin nuair is léir dóibh meas an phobail áitiúil ar a gcuid oibre. Fiú tá roinnt acu a chuaigh ar aghaidh le gairmréim sa chaomhnú stairiúil.

“Sáruirlis oideachais is ea an oidhreacht,” arsa an tUasal Grappin. "Athchóiríodh na tithe - ach na daoine freisin."

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links