Cosán nascleanúna

Dearthóir grafach os comhair scáileán ríomhaire

Aibhsíonn céad chomórtas scileanna trádála an AE ganntanais scileanna sa mhargadh jabanna Eorpach.

Bhí breis is 400 duine óg ó 30 tír san iomaíocht in EoraScileanna 2008 English , a bhí ar oscailt do mhic léinn is dóibh siúd a fuair céim le déanaí ó chláir oiliúna is ó ghairmscoileanna. Tionóladh i Rotterdam an 18-20 Meán Fómhair é, is mheall sé thart at 40,000 cuairteoir.

Is iomaí ceird a aibhsíodh, ó cheirdeanna traidisiúnta mar shiúinéireacht is bríceadóireacht go jabanna ré na faisnéise mar an róbataic nó dearadh gréasáin. Is gá breis oibrithe oilte do na saghsanna oibre seo uile - is ní héasca teacht ar a leithéid ar jabmhargadh an lae inniu.

D'eagraigh roinnt tíortha AE comórtais scileanna, ach seo an chéad cheann a tionóladh ag an leibhéal Eorpach. An tAE a mhaoinigh an ócáid, arb aidhm léi tacú le sármhaitheas is próifíl an oideachais ghairmiúil is na hoiliúna a ardú.

Meastar go gcruthóidh geilleagar an AE thart ar 13 mhilliún post sna 8 bliana atá romhainn, dar leis na réamhaisnéisí is déanaí PDFEnglish . Faoi láthair, ámh, is gá a lán eolais fiú do na poist is simplí agus tharlódh gur dheacair do chuideachtaí folúntais a líonadh. Tá an líon saothair ag crapadh is ag dul in aois agus fiú nuair is leor líon na n-oibrithe, ní i gcónaí a bhíonn na cáiliochtaí cearta acu.

Ní raibh aon ghanntanas oibrithe oilte ag ócáid Rotterdam. Bhí cuid mhaith páirteach ina leithéid de chomórtais ina dtír féin is timpeall na cruinne. Bhuaigh Dáneil Bolla, teicneoir innealtóireachta ón Ungáir, dhá chomórtas ina thír féin anuraidh is rinne sé go maith freisin i gcomórtas WorldSkills na Seapáine. Speisialaíonn sé sa mheicitreonaic, trasnasc idir an innealtóireacht mheicniúil is leictreonach.

"Scil chasta is ea an mheicitreonaic", ar seisean. "Is maith liom an leictreonaic, TE is an neomataic freisin, agus meascán de na scileanna seo is ea an mheicitreonaic."

Agus é ina chomórtas is ina aonach jabanna araon, deis a bhí san ócáid chun nasc a fháil le fostóirí is teacht ar eolas faoi ghairmscoileanna is faoi chláir oiliúna. Bhí ar chumas na gcuairteoirí féachaint ar na hiomaitheoirí ag obair is triail a bhaint as instealladh a thabhairt, mála droma a dhéanamh, ainmchlib a tháthú nó róbat a chlárú.

Dóibhsiúd a chaill an tús, is mian leis na heagraithe ócáid rialta a dhéanamh d'EoraScileanna, a bheidh i dtír eile gach re bliain.

I measc na dtionscnamh eile AE chun tacú leis an oideachas gairmiúil tá comhdháil do phrintísigh DeutschEnglishespañolfrançaisitaliano , a bheidh i bPáras i nDeireadh Fómhair. Cuid d'iarracht is ea í chun clár malartúcháin Eorpach do phrintísigh a chruthú.

Leonardo da Vinci – clár AE don oideachas gairmiúil is don oiliúint English .

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links