Navigatsioonitee

Kutseoskuste proovilepanek - 22/09/2008

Kujundusgraafik arvutiekraani ees

ELi esimese kutseoskuste alase võistluse raames pööratakse tähelepanu kutseoskuste puudulikkusele Euroopa tööturul.

Rohkem kui 400 noort inimest 30 riigist võtsid osa võistlusest EuroSkills 2008 English, mis on avatud kutsekoolide ja koolitusprogrammide õpilastele ning hiljutistele lõpetajatele. Üritus peeti Rotterdamis 18.–20. septembrini ning seda külastas ligikaudu 40 000 inimest.

Esindatud olid kümned kutsealad alates tranditsioonilisest käsitööst, nagu puutöö ja müüriladumine, kuni infoajastu ametiteni, mis on seotud robootika ja veebidisainiga. Kõigil neil kutsealadel on vaja rohkem oskustöölisi, kelle leidmine tänasel tööturul ei ole lihtne.

Mitmed ELi riigid on korraldanud kutseoskuste alaseid võistlusi, kuid see oli esimene üleeuroopaline võistlus. Ürituse korraldamist rahastas EL, kes soovib edendada väljapaistvust ning parandada kutsehariduse ja -koolituse mainet.

Viimaste prognooside PDFEnglish kohaselt luuakse Euroopa Liidu majanduses järgmise kaheksa aasta jooksul ligikaudu 13 miljonit uut töökohta. Tänapäeval nõuavad isegi kõige algelisemad ametid märkimisväärset oskusteavet ja ettevõtetel võib nende kohtade täitmine raskeks osutuda. Tööjõud väheneb ja vananeb. Piisava arvu töötajate olemasolu korral ei pruugi aga nende kvalifikatsioon olla sobiv.

Rotterdamis korraldatud üritusel aga oskustöölistest puudu ei tulnud. Paljud nendest olid juba osa võtnud sarnastest võistlustest kas oma kodumaal või mujal maailmas. Ungarist pärit insener Dániel Bolla võitis oma riigis eelmisel aastal kaks võistlust ning oli edukas ka Jaapanis peetud võistlusel WorldSkills. Tema eriala on mehhatroonika – segu mehhaanilisest ja elektroonilisest inseneritööst.

„Mehhatroonika on keeruline ala,” ütles ta. „Mulle meeldivad elektroonika, infotehnoloogia ja pneumaatika. Mehhatroonika koosnebki neist kolmest.”

Osaliselt võistluse ning osaliselt töömessina korraldatav üritus andis võimaluse kohtuda võimalike tööandjatega ja tutvuda kutsekoolide ning koolitusprogrammidega. Külastajad võisid jälgida võistlejad töötamas ning samas ka iseennast proovile panna. Neil oli võimalus proovida süstimist, seljakoti valmistamist, nimesildi keevitamist ja roboti programmeerimist.

Esmakordselt korraldatud üritusest ilmajäänutele võib lohutuseks öelda, et korraldajad loodavad muuta võistluse EuroSkills korrapäraseks ürituseks, mis toimuks iga kahe aasta tagant erinevas riigis.

Muudest kutseharidust edendavatest ELi algatustest võib nimetada oktoobris Pariisis toimuvat praktikantide konverentsi DeutschEnglishespañolfrançaisitaliano . See on osa algatusest luua praktikantidele üleeuroopaline vahetusprogramm.

Leonardo da Vinci – ELi programm, mis hõlmab kutseharidust ja -koolitust English .

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad