Sökväg

Fullsatt språklaboratorium med människor som har hörlurar med mikrofoner på sig

Bristen på kunskaper i främmande språk oroar EU-kommissionen som vill få barn och vuxna att lära sig fler språk.

Vill du lära dig bulgariska? Eller maltesiska eller iriska? När det gäller språk är urvalet stort i EU: Det finns 23 officiella språk och över 60 andra språk som talas av större grupper.

Språklig mångfald i all ära, men när det handlar om att konversera på ett främmande språk stryker runt hälften av alla EU-medborgare på foten. Detta är ett stort problem i dagens globala ekonomi.

I sitt nya policydokument förordar EU-kommissionen ett helhetsgrepp som utgår från språkinlärningen som livslång process som inte slutar med skolan.

Målet är att ge människor möjlighet att lära sig språk senare i livet inom ramen för exempelvis yrkesutbildning och kompetensutveckling. Idealet skulle vara att alla européer kunde lära sig två främmande språk utöver sitt modersmål.

Språkkunskaper är viktiga för en stark ekonomi. Enligt en EU-studie EnglishfrançaisRomâna går många små och medelstora företag miste om affärstillfällen, eftersom de inte kan kommunicera på främmande språk. Enligt många rekryteringsfirmor är det svårt att hitta folk till jobb som kräver kunskaper i främmande språk.

Det är inte bara engelska som efterfrågas. Företag med verksamhet i hela världen har ett växande behov av kunskaper i andra språk, exempelvis ryska och tyska (Central- och Östeuropa), franska (Afrika) och spanska (Latinamerika). Även i EU ökar trycket i och med att vi har fått tolv nya medlemsländer. Antalet officiella språk har mer än fördubblats.

Genom att lära sig nya språk stärker européerna inte bara EU:s konkurrenskraft, utan kan också få ut mer av de kulturella och sociala möjligheter som den europeiska integrationen erbjuder. EU firar språken den 26 september på Europeiska språkdagen. EU-länderna anordnar denna dag olika evenemang för att uppmärksamma språklig mångfald och bygga broar mellan kulturerna.

I år har kommissionen dessutom genomfört en rad debatter om flerspråkighet EnglishfrançaisDeutsch i EU som ett led i Europeiska året för interkulturell dialog 2008. Senast debatterades i Bryssel huruvida EU:s flerspråkighet är en källa till rikedom eller till spänningar.

För att få fler att lära sig främmande språk och konsten att översätta genomför kommissionen i år en översättningstävling för elever födda 1991.

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar