Navigačný riadok

Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom - 18/09/2008

Ľudia so slúchadlami na ušiach sedia v jazykovej škole

Komisia, znepokojená nedostatočnou jazykovou výbavou občanov EÚ, podporuje výučbu jazykov pre deti a dospelých.

Premýšľali ste niekedy nad tým, že by ste sa naučili po bulharsky? A čo takto maltčina alebo írčina? Pokiaľ ide o jazyky, EÚ má čo ponúknuť: 23 úradných a 60 iných, často používaných jazykov.

Napriek tejto jazykovej rôznorodosti sa dohovorí jedným cudzím jazykom iba asi polovica občanov EÚ. V súčasnom globalizovanom svete ide o vážny problém.

Nový politický dokument Komisie vyzýva v tejto oblasti k zaujatiu spoločného celoeurópskeho prístupu založeného na predpoklade, že výučba cudzích jazykov je celoživotným procesom, ktorý sa nekončí v škole.

Cieľom Komisie je vytvoriť príležitosti na osvojenie cudzích jazykov aj neskôr, napríklad v rámci odbornej prípravy a pokračujúcich vzdelávacích programov. V ideálnom prípade by sa Európania mali naučiť dva cudzie jazyky.

Znalosť cudzích jazykov je pre vysoko rozvinuté hospodárstvo nevyhnutná. Podľa štúdie, ktorú si objednala EÚ EnglishfrançaisRomâna , mnoho malých a stredných podnikov stráca pre jazykové problémy zákazky. Personálne oddelenia uvádzajú, že majú problémy s obsadzovaním pozícií, ktoré si vyžadujú znalosť cudzieho jazyka.

A nejde len o angličtinu. Súkromné spoločnosti prevádzkujú svoju činnosť po celom svete, a preto rastie dopyt po iných jazykoch, napríklad po ruštine a nemčine (pre východnú Európu), francúzštine (pre Afriku) a španielčine (pre Latinskú Ameriku). V rámci EÚ sa situácia skomplikovala po nedávnom pristúpení 12 nových členských krajín, čím sa počet úradných jazykov viac než zdvojnásobil.

Znalosť cudzích jazykov umožňuje Európanom, aby viac využívali kultúrne a sociálne možnosti, ktoré im ponúka európska integrácia. Európania hovoriaci viacerými jazykmi zároveň prispievajú k udržaniu našej konkurencieschopnosti. EÚ oslavuje svoju jazykovú rôznorodosť 26. septembra, v európsky deň jazykov, počas ktorého členského štáty organizujú podujatia zamerané na jazykovú rôznorodosť ako most medzi kultúrnymi rozdielmi.

Okrem toho Komisia tento rok usporiadala v rámci Európskeho roka medzikultúrneho dialógu sériu debát o mnohojazyčnosti EnglishfrançaisDeutsch v Európe. Posledná z nich prebehla začiatkom septembra v Bruseli a zaoberala sa otázkou, či je jazyková rôznorodosť v EÚ zdrojom napätia alebo obohatenia.

S cieľom podporiť osvojovanie cudzích jazykov a umenie prekladu Komisia zorganizovala pre 17-ročných prekladateľskú súťaž.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy