Navigointipolku

Kielitaitoa elämää varten - 18/09/2008

Opiskelijoita kielistudion kopeissa kuulokkeet korvillaan

EU:n komissio haluaa parantaa kansalaisten kielitaitoa ja suunnittelee sekä lasten että aikuisten kieltenoppimista edistäviä toimia.

Kielten kirjo on EU:ssa suuri: virallisia kieliä on 23 ja muita laajalti käytettyjä kieliä yli 60.

Tästä huolimatta vain noin puolet EU-kansalaisista pystyy keskustelemaan vieraalla kielellä. Aikamme globaalitaloudessa tämä ei riitä.

Komission uudessa strategia-asiakirjassa hahmotellaan koko EU:n kattavaa kielipolitiikkaa, jonka lähtökohtana on koko eliniän – siis myös koulun jälkeen – jatkuva kieltenoppimisprosessi.

Tavoitteena on parantaa ihmisten mahdollisuuksia opiskella kieliä aikuisiällä esimerkiksi ammatti- tai täydennyskoulutuksen yhteydessä. Ihannetilanteessa kaikki eurooppalaiset osaisivat äidinkielensä lisäksi vähintään kahta vierasta kieltä.

Kielitaito on talouskehityksen kannalta elintärkeää. EU:n teettämän tutkimuksen EnglishfrançaisRomâna mukaan pienet ja keskisuuret yritykset menettävät jatkuvasti tuloja ja niiden liiketoiminta kärsii kielitaidon puutteen takia. Yrityksillä on ollut vaikeuksia löytää päteviä työntekijöitä tehtäviin, joissa tarvitaan vieraita kieliä.

Kysyntää on muillekin kuin englannin osaajille. Globaaleissa yrityksissä tarvitaan yhä enemmän myös muita kieliä, kuten venäjää, saksaa, ranskaa tai espanjaa Itä-Euroopan, Afrikan tai Latinalaisen Amerikan markkinoita varten.

Monipuolinen kielitaito ei yksinomaan paranna talouden kilpailukykyä, vaan se myös auttaa eurooppalaisia hyödyntämään yhdentyneen Euroopan monipuolista kulttuuritarjontaa ja yhteiskunnallisia mahdollisuuksia.

EU:ssa kielikysymys on ollut erityisen ajankohtainen tällä vuosikymmenellä, jolloin unioniin on liittynyt 12 uutta jäsenmaata ja virallisten kielten määrä on kasvanut yli kaksinkertaiseksi.

EU:n kielellinen monimuotoisuus on huomion kohteena erityisesti Euroopan kielten teemapäivänä 26. syyskuuta. Eri EU-maissa järjestetään tuolloin monenlaisia kieliaiheisia tapahtumia ja tilaisuuksia.

Osana Euroopan kulttuurienvälisen vuoropuhelun teemavuoden 2008 ohjelmaa komissio on järjestänyt monikielisyyttä EnglishfrançaisDeutsch käsittelevän keskustelusarjan. Viimeisimmässä keskustelussa Brysselissä pohdittiin, synnyttääkö kielellinen monimuotoisuus EU:ssa rikkautta vai jännitteitä.

Nuorten kieltenopiskelun ja viestintätaitojen edistäminen on taka-ajatuksena myös käännöskisassa, jonka komissio jälleen tänä vuonna järjestää 17-vuotiaille koululaisille.

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä