Navigatsioonitee

Keelteoskus on eluliselt vajalik - 18/09/2008

Kõrvaklappidega inimesed keeleklassi õppekabiinides

Komisjon on mures vähese võõrkeelteoskuse pärast ning edendab seetõttu nii täiskasvanute kui ka laste keeleõpet.

Olete kunagi mõelnud bulgaaria keele õppimisele? Või malta või iiri keele? Keelte osas on ELis suur valikuvõimalus: 23 ametlikku ja enam kui 60 muud laialdaselt kasutatavat keelt.

Kuid kogu selle keelelise mitmekesisuse puhul on vaid umbes pooled ELi kodanikest võimelised vestlema teises keeles. See on aga suur probleem tänapäevases globaalses majanduses.

Komisjoni uues poliitikadokumendis kutsutakse üles omaks võtma kogu ELi hõlmavat lähenemisviisi, mis lähtuks seisukohast, et teiste keelte õppimine on elukestev protsess ning see jätkub ka pärast kooli lõpetamist.

Eesmärk on luua keeleõppe võimalused ka edaspidises elus, näiteks kutse- ja täiendõppe programmide raames. Ideaalis õpiksid eurooplased lisaks oma emakeelele veel vähemalt kahte keelt.

Võõrkeelteoskus on tipptasemel majanduse jaoks eluliselt vajalik. ELi tellitud uuringu EnglishfrançaisRomâna kohaselt kaotavad väikese ja keskmise suurusega ettevõtted suhtlemisbarjääri tõttu palju ärivõimalusi. Tööandjate sõnul on neil raske täita ametikohti, mis nõuavad võõrkeelteoskust.

Lisaks inglise keelele on vaja ka teiste keelte oskust. Kuna ettevõtted omavad ärisuhteid üle kogu maailma, on teiste keelte – sealhulgas vene ja saksa (Ida-Euroopa puhul), prantsuse (Aafrika) ja hispaania (Ladina-Ameerika) – oskuse järele kasvav vajadus. ELis on probleem süvenenud 12 uue liikmesriigi lisandumisega viimaste aastate jooksul. Sellest tulenevalt on ametlike keelte arv ELis enam kui kahekordistunud.

Lisaks ELi konkurentsivõime säilitamisele võimaldab uute keelte õppimine eurooplastel saada rohkem kasu Euroopa integratsiooni pakutavatest kultuurilistest ja sotsiaalsetest võimalustest. EL tähistab oma keelelist mitmekesisust 26. septembril, mida tuntakse ka Euroopa keeltepäevana, mil liikmesriigid korraldavad kultuuridevahelise sillana keelelisele mitmekesisusele pühendatud üritusi.

Komisjon on käesoleval aastal Euroopa kultuuridevahelise aasta 2008 raames korraldanud ka mitmeid arutelusid mitmekeelsuse EnglishfrançaisDeutsch kohta Euroopas. Septembri alguses Brüsselis korraldatud debatil arutleti, kas keeleline mitmekesisus ELis on pingeid tekitav või pigem rikastav nähtus.

Komisjon korraldab käesoleval aastal võõrkeelte õppimise ja nendevahelise suhtlemiskunsti edendamiseks tõlkevõistluse 17-aastastele õpilastele.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad