Διαδρομή πλοήγησης

Εργαστήριο γλωσσών

Η Επιτροπή, ανησυχώντας για την έλλειψη γνώσεων ξένων γλωσσών, προωθεί την εκμάθηση ξένων γλωσσών σε κάθε ηλικία.

Σας πέρασε ποτέ από το μυαλό να μάθετε βουλγαρικά, μαλτέζικα, ή ιρλανδικά; Όσον αφορά τις γλώσσες, η ΕΕ προσφέρει μεγάλη ποικιλία: 23 επίσημες γλώσσες και 60 άλλες που χρησιμοποιούνται ευρέως.

Όμως, παρά τη γλωσσική αυτή πολυμορφία, μόνο ένας στους δύο Ευρωπαίους πολίτες μπορούν να συνομιλήσουν σε μια ξένη γλώσσα, κάτι που αποτελεί μειονέκτημα στη σημερινή παγκοσμιοποιημένη οικονομία.

Το νέο έγγραφο πολιτικής της Επιτροπής προτείνει μια ενιαία ευρωπαϊκή στρατηγική που βασίζεται στην αρχή ότι η εκμάθηση ξένων γλωσσών είναι μια δια βίου διαδικασία, και δεν περιορίζεται στο σχολείο.

Στόχος είναι η δημιουργία ευκαιριών για την εκμάθηση ξένων γλωσσών αργότερα στη ζωή, για παράδειγμα στο πλαίσιο προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης ή συνεχούς εκπαίδευσης. Θα ήταν ιδανικό οι Ευρωπαίοι να μάθαιναν τουλάχιστον δύο γλώσσες εκτός της μητρικής τους.

Οι γνώσεις ξένων γλωσσών είναι ζωτικής σημασίας σε μια ανταγωνιστική οικονομία όπως η σημερινή. Σύμφωνα με μελέτη που εκπονήθηκε για λογαριασμό της ΕΕ EnglishfrançaisRomâna , ένας μεγάλος αριθμός μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων χάνουν δουλειές εξαιτίας προβλημάτων επικοινωνίας. Οι εργοδότες δε δηλώνουν ότι δυσκολεύονται να καλύψουν θέσεις εργασίας που απαιτούν τη γνώση ξένων γλωσσών.

Η ζήτηση δεν περιορίζεται στα αγγλικά. Δεδομένου ότι οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε όλον τον κόσμο, υπάρχει όλο και μεγαλύτερη ανάγκη για άλλες γλώσσες, όπως για ρωσικά και γερμανικά (για την ανατολική Ευρώπη), γαλλικά (για την Αφρική) και ισπανικά (για τη Λατινική Αμερική). Το πρόβλημα έχει γίνει πιο πιεστικό στην ΕΕ, δεδομένου ότι ο αριθμός των επίσημων γλωσσών υπερδιπλασιάστηκε μετά την τελευταία προσχώρηση 12 νέων κρατών μελών.

Η εκμάθηση ξένων γλωσσών είναι σημαντική όχι μόνο γιατί διατηρεί την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ, αλλά και γιατί δίνει τα εφόδια στους Ευρωπαίους για να αξιοποιήσουν καλύτερα τις πολιτιστικές και κοινωνικές ευκαιρίες που τους προσφέρει η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Η ΕΕ γιορτάζει τη γλωσσική της πολυμορφία στις 26 Σεπτεμβρίου, γνωστή ως Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών, κατά τη διάρκεια της οποίας τα κράτη μέλη διοργανώνουν εκδηλώσεις που επικεντρώνονται στη γλωσσική πολυμορφία ως γέφυρα που ενώνει διάφορους πολιτισμούς.

Φέτος, η Επιτροπή διοργάνωσε επίσης μια σειρά δημόσιων συζητήσεων για την πολυγλωσσία EnglishfrançaisDeutsch στην Ευρώπη, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Διαπολιτισμικού Διαλόγου 2008. Η τελευταία συζήτηση, που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις αρχές Σεπτεμβρίου, ασχολήθηκε με το κατά πόσον η γλωσσική πολυμορφία αποτελεί πηγή εντάσεων ή εμπλουτισμού στην ΕΕ.

Για να ενθαρρύνει την εκμάθηση ξένων γλωσσών και την ικανότητα διαγλωσσικής επικοινωνίας, η Επιτροπή διοργανώνει φέτος διαγωνισμό μετάφρασης για νέους ηλικίας 17 ετών.

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι