Sti

Sprog hele livet - 18/09/2008

Sprogelever i sproglaboratorium

Dårlige sprogkundskaber får Kommissionen til at slå et slag for sprogindlæringen – både over for voksne, børn og unge.

Har du nogensinde tænkt på at lære polsk? Eller hvad med fransk? Eller græsk? Med 23 officielle sprog og over 60 andre sprog, der også er meget udbredt, har vi masser af valgmuligheder i EU.

Men trods denne rige sprogskat er det kun ca. hver anden EU-borger, der er i stand til at føre en samtale på et fremmedsprog. Det er et stort problem i vor tids globale økonomi.

I et nyt strategidokument efterlyser Kommissionen derfor en samlet EU-plan, der tager afsæt i, at sprog skal læres hele livet igennem – ikke kun i skolen.

Målet er at skabe muligheder for at lære sprog senere i livet, f.eks. gennem efter- og videreuddannelse. Ideelt set bør vi europæere lære mindst to fremmedsprog ud over vores modersmål.

Sprogkundskaber er afgørende for at være på forkant med udviklingen. Mange små og mellemstore virksomheder går glip af muligheder på grund af dårlige sprogkundskaber, viser en undersøgelse EnglishfrançaisRomâna, EU har fået foretaget. Og arbejdsformidlingerne har svært ved at besætte stillinger, der kræver kendskab til fremmedsprog.

Det er ikke kun engelsk, der er brug for. Virksomhederne er aktive over hele verden, og der er derfor stigende efterspørgsel efter andre sprog, bl.a. russisk og tysk (Østeuropa), fransk (Afrika) og spansk (Latinamerika). Inden for EU er behovet også vokset, efter at antallet af officielle sprog er mere end fordoblet efter de seneste udvidelser.

Ved at lære nye sprog kan vi ikke kun bidrage til EU's konkurrenceevne – det bliver også nemmere at udnytte de kulturelle og sociale muligheder, der åbner sig gennem EU-samarbejdet. EU fejrer den sproglige mangfoldighed på den europæiske sprogdag den 26. september, hvor EU-landene vil iværksætte forskellige aktiviteter under temaet "sproglig mangfoldighed som bro mellem kulturer".

Kommissionen har også holdt en række debatter om flersprogethed EnglishfrançaisDeutsch i Europa som led i det europæiske år for interkulturel dialog 2008. Ved den seneste debat, der fandt sted først i september i Bruxelles, diskuterede deltagerne, om sproglig mangfoldighed er en kilde til spændinger eller berigelse i EU.

For at sætte ekstra fokus på sprogindlæring og kommunikation på tværs af sprog afholder Kommissionen også en oversættelseskonkurrence for 17-årige senere på året.

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links