Navigatsioonitee

Muusikute autoriõiguse kaitse laiendamine - 23/07/2008

Trummar ja trompetist laeval

Komisjoni uue ettepaneku eesmärk on tagada, et esinejad saaksid rahalist tulu oma kõige varasemate heliplaatide pealt ka kaua pärast nende esmakordset väljalaskmist.

Euroopa kõige armastatumad lauljad on need, kes on meile esinenud juba aastakümneid. Cliff Richard, Charles Aznavour, Nana Mouskouri ja Julio Iglesias – kõik nad on esinenud juba ligikaudu pool sajandit. Praegune autoriõigus kehtib aga üksnes 50 aastat. Seetõttu ei saa laulja enam autoritasusid oma kõige vanemate salvestiste eest ajal, mil ta seda võib-olla kõige rohkem vajab.

Ettepanekuga tagatakse esinejatele täiendav sissetulek suurusjärgus 150–2000 eurot aastas. Kuigi see ei pruugi tunduda suure summana eespool nimetatud ülimenukatele lauljatele, oleks sellest väga palju abi üheks salvestuseks palgatud muusikutele, kes saavad ainult ühekordset tasu.

Komisjoni ettepanekuga nähakse ette, et salvestatud esituste ja heliplaadi enda kaitsetähtaega DeutschEnglishfrançais pikendatakse 50 aastalt 95 aastale. Lisaks esinejale saaks muudatusest kasu ka heliplaaditootja. Mõlemad saaksid tasu iga kord, kui helisalvestist mängitakse raadios või avalikus kohas, nagu baaris või ostukeskuses.

95-aastane kaitseperiood kataks sissetulekute puudujäägid, millega mõned esinejad vanemas eas kokku puutuvad, ning viiks muusikaga seotud autoriõiguse vastavusse kirjanike omaga. Lauljate sissetulekute parem kindlustatus aitaks tagada, et nad jääksid Euroopasse ega koliks rangema autoriõigusega riikidesse.

Kaitset laiendataks ka muusika puhul, mille on kirjutanud rohkem kui üks autor. Tegelikkuses tähendab see valdavat enamust kogu muusikast. Selliste lugude autoriõigused ei aeguks enne 70 aasta möödumist viimase elusolnud autori surmast.

Ettepanekule on lisatud konsultatsioon autoriõiguste kohta teadmistepõhises majanduses PDFDeutschEnglishfrançais , mille raames uuritakse, kuidas üha enam digiteeritud maailmas oleks majanduse hüvanguks võimalik levitada teadmisi kõige paremini. Arutelu eesmärk on teha kindlaks, kas kehtivad autoriõigused tagavad piisava kaitse nn teadmistoodetele, milleks on näiteks teadusuuringute tulemused, ning kas autoreid ja väljaandjaid julgustatakse selliseid teadmisi jagama.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad