Navigatsioonitee

Teie diplom kehtib kõikjal ELis - 23/04/2008

Koolilõpetaja diplomiga

Tänu uuele süsteemile tunnustatakse teie diplomeid kõikjal Euroopa Liidus.

Euroopa kvalifikatsiooniraamistik lihtsustab eri haridussüsteemide kvalifikatsioonide võrdlemist ELis. Ühes riigis omandatud diplom seatakse vastavusse samaväärse diplomiga teistes liikmesriikides. See lihtsustab tööleasumist välismaal ning soodustab elukestvat õpet DeutschEnglishfrançais.

„Euroopa elanikud kohtavad liialt sageli takistusi, kui soovivad ühest riigist teise õppima või töötama minna”, sõnas hariduse ja koolituse DeutschEnglishespañolfrançaisitaliano volinik Ján Figel', tervitades uut meedet.

Euroopa kvalifikatsiooniraamistik keskendub inimeste teadmistele ja oskusele neid rakendada ning hõlmab täiskasvanute koolitust, kutseõpet ja kõrgharidust. See on juba ajendanud paljusid ELi liikmesriike töötama välja riiklikud kvalifikatsiooniraamistikud.

Liikmesriike julgustatakse nüüd siduma oma riiklikud kvalifikatsioonisüsteemid Euroopa kvalifikatsiooniraamistikuga aastaks 2010. Eesmärk on, et 2012. aastaks sisaldaksid kõik keskharidusjärgsete õppeasutuste väljaantud uued kvalifikatsioonide tunnistused viidet vastavale Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku tasemele.

Lisateave – Euroopa kvalifikatsiooniraamistik English

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad