Cosán nascleanúna

CINNTIÚ nach bhfuil ann ach sult - 22/04/2008

Fís-shiombail á n-úsáid chun foréigean, droch-chaint, íomhára scanrúil, gnéas, drugaí, inneachar leithcheala agus cearrbhachas a chur in iúl  

Agus imní an phobail ag fás go bhfuil nasc idir físchluichí foréigneacha agus iompraíocht ionsaitheach, iarrann an tAE ar thionscal na bhfíschluichí córas éifeachtach rátála a bhunú.

An bhfuil nasc idir físchluichí grafacha, gan cosc ar faic iontu, agus eachtraí mar an lámhach scoile san Fhionlainn i Samhain 2007? Mheas roinnt tíortha go bhfuil, is chuir cosc nó bac le físchluichí mar "Manhunt 2". Cad faoi fhorleathnú an fhoréigin ar na sráideanna agus an buinne coireachta sceana?  Bíodh is go n-áitíonn daoine nár cruthaíodh go bhfuil aon nasc eatarthu, níl na hEorpaigh cinnte.  Rud amháin atá soiléir – is gá go mbeadh tuismitheoirí ar an eolas faoi chluichí a bpáistí. 

Teastaíonn ón AE go mbeadh cód iompraíochta ann laistigh den dá bhliain atá romhainn faoi dhíol na bhfíscluichí le páistí, chomh maith le córas éifeachtach, uile-Eorpach, trédhearcach rangaithe. 

Meastar go sroichfidh tionscal na bhfíschluichí san AE díolacháin ar fiú €7.3bn i mbliana iad.  Fáiltíonn coimisinéir na meán san AE Viviane Reding le borradh na díolaíochta ach is dóigh léi gur cheart go gciallódh sé "níos mó freagrachta sa tionscal". Tús maith is ea an córas uile-Eorpach faisnéise faoi chluichí (PEGI), dar léi. 

Baineann fiche tír feidhm as PEGI ach tá faoin Aonas go mbeadh sé  i bhfeidhm i ngach tír.  “Tá teachtaireacht shoiléir againn nach mór don tionscal is do na húdaráis náisiúnta iarracht bhreise a dhéanamh le cinntiú go mbeidh an chumhacht ag tuismitheoirí na cinntí cearta a dhéanamh dóibh féin is dá bpáistí," arsa Meglena Kuneva, coimisinéir na dtomhaltóirí. 

Cad is gá a dhéanamh?

  • An tionscal chun feabhsú ar PEGI agus ar PEGI ar líne, is breis phoiblíochta a thabhairt dóibh
  • Tíortha chun PEGI a fhí isteach ina gcórais rangaithe féin agus chun a chinntiú go mbeidh daoine ar an eolas faoi
  • Slite nua a fháil chun aois na gceannaitheoirí a sheiceáil
  • Cód iompraíochta Eorpach a thabhairt isteach a rialóidh díol na gcluichí le páistí

Ní mór na céimeanna seo a thógáil go tapa: is mó i gcónaí a bhíonn fáil ar chluichí ar an Idirlíon is ar fhóin phóca – mar seo a dhéanfar 33% den díol faoi 2010. Is fiú leath an mhargaidh cheoil Eorpaigh an tionscal seo cheana féin, agus is mó ná teacht isteach iomlán na bpictiúrlann é. 

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links