Navigatsioonitee

Videomängud – kas ainult süütu meelelahutus? - 22/04/2008

Sümbolid, mida kasutatakse tähistamaks vägivalda, roppu keelekasutust, hirmuäratavaid kujutisi, seksi, narkootikume, diskrimineerivat sisu ja hasartmänge

Euroopa Liit kutsub videomängutööstust üles kehtestama tõhusama vanusepiirangute süsteemi, kuna avalikkusele teeb järjest enam muret võimalik seos vägivaldsete videomängude ja agressiivse käitumise vahel.

Kas on olemas seos piiranguteta videomängude ning sündmuste vahel, nagu Soome koolitulistamine 2007. aasta novembris? Mõnedes riikides arvatakse, et seos on, ning sellised videomängud nagu "Inimjaht 2" on seal keelustatud. Kuidas suhtuda üha enam levinud tänavavägivalda ja pussitamiste lainesse? Kuigi väidetakse, et seost videomängudega ei ole tuvastatud, ei ole eurooplased sellise seose puudumises nii kindlad. Üks on selge – lapsevanemad peavad teadma, milliseid mänge nende lapsed mängivad.

EL tahab kahe järgmise aasta jooksul kogu Euroopas kehtestada lastele videomängude müümist käsitleva tegevusjuhendi ja läbipaistva klassifitseerimise süsteemi.

Käesoleval aastal küündib ELis videomängude tööstuse oodatav müügitulu umbes 7,3 miljardi euroni. ELi meediavolinik Viviane Reding tervitab sellist kasvu, kuid on seisukohal, et sellega peab kaasnema tootjate suurem vastutustunne. Volinik pidas üleeuroopalist mänguteabesüsteemi (PEGI) tubliks esimeseks sammuks.

PEGI on kasutusel kahekümnes liikmesriigis, kuid eesmärgiks on selle rakendamine kõikides liikmesriikides. "Soovime täna anda selge sõnumi, et tootjad ja riiklikud ametiasutused peavad võtma rohkem meetmeid, et kõikidel vanematel oleks voli teha enda ja oma lapse jaoks kõige õigemaid otsuseid," lisas tarbijakaitsevolinik Meglena Kuneva.

Mida on vaja teha?

  • Videomängude tootjad peaksid PEGI ja PEGI on-line-süsteeme pidevalt täiendama ja neile paremat reklaami tegema
  • Liikmesriigid peaksid integreerima PEGI-süsteemi oma klassifikatsioonisüsteemidega ja tagama teabe levitamise üldsuse hulgas
  • Ostjate vanuse kontrollimiseks tuleks leida uusi meetodeid
  • Tuleks kehtestada üleeuroopaline tegevusjuhend, mis käsitleb mängude müümist lastele

Need meetmed tuleb võtta kiiresti, sest üha enam saab mänge mängida Interneti ja mobiiltelefonide vahendusel – oodatavalt moodustab see osakaal 2010. aastaks kuni 33% müügist. Videomängude sektori väärtus on juba pool kogu Euroopa muusikaturu väärtusest ja ületab kinopiletite läbimüügist saadud tulu.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad