Navigatsioonitee

Tulevased töökohad nõuavad paremaid oskusi - 27/02/2008

Vanem mees IT-alasel ümberõppel

ELi aruandest ilmneb, et laieneval tööturul vajatakse paremate oskustega töötajaid.

Järgmise kaheksa aasta jooksul tekib Euroopa tööturul eeldatavalt 13 miljonit uut töökohta. Enamus neist on teadmistepõhised, seega kasvab vajadus paremini koolitatud töötajate järele.

Selline on Euroopa esimese tööoskusi käsitleva prognoosi peamine järeldus. Prognoosi avaldas Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus English. Keskuse eesmärk oli selgitada välja, milliseid oskusi ja kvalifikatsioone peavad Euroopa töötajad omama, et tööturul nende vastu huvi tuntaks.

Uuringuga kinnitatakse asjaolu, et Euroopa majanduses on põllumajandus ja tootmine jäänud tagaplaanile ning tähelepanu keskmesse on tõusnud teadmistepõhised sektorid. 2015. aastaks on umbes 30% töökohtade puhul vajalik kõrge kvalifikatsioon, näiteks teaduskraad. Isegi paljude lihtsate tööde puhul nõutakse põhikvalifikatsioonist enamat. Juba täna teevad umbes 80 miljonit töötajat kõrget kvalifikatsiooni nõudvat mittefüüsilist tööd. See on umbes 38% Euroopa 210 miljonit inimest hõlmavast tööjõust.

Töötajad vajavad kestvat koolitust, et nende oskused oleksid ajakohased. Elukestva õppe DeutschEnglishespañolfrançaisitaliano strateegiad on seejuures ülimalt olulised. Haridusvolinik DeutschEnglishespañolfrançaisitaliano Ján Figel’ selgitas: "Maailma majandus muutub pidevalt, ning sama kehtib ka oskuste puhul, mida inimesed vajavad."

Uuringus esitatakse selgem ülevaade, kus võib tulevikus tekkida oskuste puudujääk. Esitatav teave võimaldab tulevase eduka karjääri huvides teha nii noortel kui vanadel kindlaks oma koolitus- DeutschEnglishespañolfrançaisitaliano ja õppevajadus.  

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad