Navigatsioonitee

Esineja- ja autoriõiguste uus käsitlus - 20/02/2008

Black Eyed Peas – Rock Werchteri festival 2004. aastal Belgias © Laurent Van Brussel

Euroopa Komisjoni siseturu volinik Charlie McCreevy soovib tugevdada esinejate ja muusikateoste autorite õiguste kaitset ning vaadata muusikavaldkonnas läbi esineja- ja autoriõigusega seotud maksud.

Euroopa muusikavaldkonna eri kategooriaid ei kohelda võrdselt. Esinejaõiguseid kaitstakse taasesituse ja levi puhul praegu 50 aastat. See on lühem ajavahemik kui heliloojate puhul, kelle õiguseid kaitstakse terve nende elu ja veel 70 aasta jooksul pärast surma, ning arvestades eluea kestuse pikenemist, on seda vähe.

Järgmise 10 aasta jooksul satuvad ohtu tuhandete 50ndate ja 60ndate aastate lauljate ja muusikute sissetulekud: praegu makstakse neile iga raadios ülekantava teose eest tasusid. Vähemtuntud artistidele on need tasud aga ainsaks pensioniks.

Komisjon soovib teha ettepaneku pikendada Euroopa interpreetide teoste taasesituse või levi korral nende õiguste kestust 95 aastani . Komisjon teeb ka ettepaneku selle kohta, et interpreetidel oleks võimalik plaadifirmat vahetada, kui see keeldub pikendatud ajavahemikul nende tööd uuesti välja andmast..

Muusikafänne tuleks kohe rahustada sellega, et kõnealaste meetmetega ei tõsteta tarbimishindu.

Volinik McCreevy soovib läbi vaadata kaautoriõiguste Deutsch (de) English (en) français (fr) tasusid, eriti tasustamisviise ning selle tulemusena saadud tasude kasutust, et kompenseerida isiklikuks tarbeks loodud koopiate levi. Konkreetsete lahenduste väljatöötamiseks otsustas volinik käivitada konsultatsiooni, milles osalevad kõik muusikatööstuse esindajad.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad