Navigatsioonitee

Sprechen Sie Deutsch? - 01/02/2008


 Noored tõlkijad kannavad särke kirjaga Juvenes Translatores

Iga eurooplane peaks omandama nn teise emakeele. Selline on ekspertide seisukoht ELile esitatud aruandes.

Käesoleva aasta teemaks on kultuuridevaheline dialoog ning ELile pakub huvi, kuidas oleks võimalik edendada keeleõpet. Selleks tellis EL juhtivatelt ekspertidelt aruande . Mis on nende peamine soovitus? EL peaks julgustama kõiki eurooplasi omandama emakeele kõrval veel teise isikliku põhikeele – nn teise emakeele.

"Teiste keelte hea tundmine loob sildu ning edendab kultuuridevahelist mõistmist," sõnas keelelise mitmekesisuse volinik Leonard Orban. Aruanne on aluseks 15. veebruaril esmakordselt toimuva keelelist mitmekesisust käsitleva ministrite konverentsi raames aset leidvale arutelule. Konverentsil osalevad kõigi liikmesriikide haridusministrid.

Aruanne avaldati mõned päevad pärast komisjoni korraldatud tõlkevõistluse Juvenes Translatores võitjate väljakuulutamist. Töid hindas kirjaliku tõlke peadirektoraadi Deutsch (de) English (en) français (fr) 126 tõlkijat, kelle ülesanne oli kontrollida 134 erinevat keelekombinatsiooni ning valida välja iga riigi parim tõlkija.   Võistlusega rõhutati tõlketöö tähtsust komisjoni keelelise mitmekesisuse poliitika raames.

ELi institutsioonid peegeldavad hästi Euroopa keelelist mitmekesisust, sest seal ringleb rohkem erinevates keeltes tekste, kui üheski teises organisatsioonis. See on nii, kuna EL peab avaldama oma õigusaktid 23 ametlikus keeles. Igal aastal tõlgitakse umbes 1,5 miljonit lehekülge. Ka käesolevat veebisaiti ja iga päev avaldatavat artiklit, millest üks on praegu teie ees, on võimalik lugeda 23 keeles. Hiljuti tegi EL avalikkusele tasuta kättesaadavaks miljon 22 või 23 ametlikku keelde tõlgitud English lauset. See peaks aitama kaasa masintõlke süsteemide paremaks muutmisele, eriti vähem levinud keeltes.

Külasta komisjoni kirjaliku tõlke peadirektoraati DeutschEnglishfrançais

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad