Navigacijska pot

Državne subvencije za gospodarstvo – nova pravila EU za razvoj in raziskave - 26/05/2014

 Ženska drži v rokah mapo z zvezdicami EU © EU

EU bo s prenovljenimi pravili pomagala državam članicam okrepiti gospodarsko rast ter spodbuditi raziskave in inovacije.

V skladu s prenovljenimi pravili bodo sredstva zlasti namenjena preiskavi primerov državne pomoči, ki lahko najbolj oškoduje konkurenčna podjetja.

Države bodo poslej lažje pomagale podjetjem z različnimi vrstami pomoči na različnih področjih dejavnosti in v višjih zneskih, ne da bi za to potrebovale predhodno odobritev organov EU.

Predvidoma naj bi po novih, svobodnejših pravilih države Evropski komisiji priglasile od 10 % do 25 % državne pomoči – namesto sedanjih 40 %. To znižanje je posledica manjšega števila meril, na podlagi katerih je treba pomoč uradno priglasiti.

Približno tri četrtine današnje državne pomoči in okrog dve tretjini subvencij ne bo več treba priglasiti Komisiji, s čimer se bo zmanjšala obremenitev podjetij, državnih uradnikov in uradnikov EU.

Namesto tega bodo države morale na spletu objaviti podrobnosti o vseh finančnih podporah v znesku nad 500 000 evrov, ki jih javni organi namenijo podjetjem. Države, podjetja in širša javnost bodo tako imeli priložnost, da preverijo podporo, ki jo gospodarstvu namenijo države EU.

Dobro za gospodarstvo

Zaradi novih pravil bodo države lahko prožnejše pri naložbah, denimo v inovacijske grozde, širokopasovne infrastrukture ali ohranjanje kulture, za katere bo jasno, da ustvarjajo nova delovna mesta ali krepijo konkurenčnost.

Z novimi pravili naj bi Evropa do leta 2020 raziskavam, razvoju in inovacijam namenila za 50% več sredstev. Naložbe EU na tem področju zdaj znašajo približno 2 % BDP. Povečanje naložb na 3 % bi EU postavilo ob bok ZDA in Japonski, podjetjem pa pomagalo na trg uvesti nove proizvode in ustvariti nova delovna mesta.

Prenovljena pravila, ki začnejo veljati s 1. julijem, so del širšega paketa ukrepov, namenjenega pospešitvi postopka odločanja v zadevah konkurence. V zadnjih nekaj letih so že bila uvedena posebna pravila za več sektorjev – vključno s sektorji regionalnega razvoja, tveganega financiranja in letališč.

Sporočilo za medije – lažja javna podpora za razvoj, raziskave in inovacije françaisDeutschEnglish

Pogosta vprašanja – spremembe pravil EU o državni pomoči English

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?

Uporabne povezave