Navigācijas ceļš

Jauni ES noteikumi par valsts subsīdijām rūpniecībai - 26/05/2014

 Sieviete tur mapi, uz kuras vāka ir ES zvaigznes © ES

Lai veicinātu izaugsmi, pētniecību un inovāciju, ES pārskata noteikumus. Līdz ar to valstu valdībām būs vieglāk sniegt palīdzību uzņēmumiem.

Viens no reformas galvenajiem mērķiem ir novirzīt resursus tādu gadījumu izmeklēšanai, kad valsts sniegtā palīdzība (jeb valsts atbalsts) var visvairāk kaitēt konkurentiem.

Nākotnē uzņēmumi drīkstēs saņemt dažāda veida palīdzību plašākā nozaru spektrā un drīkstēs saņemt lielākas summas, un to plāni nebūs vispirms jāpārbauda ES iestādēm.

Gaidāms, ka saskaņā ar jaunajiem brīvākajiem noteikumiem valstis Eiropas Komisijai ziņos par apmēram 10–25 % valsts atbalsta gadījumu. Pašlaik tai ziņo par 40 % gadījumu. Šis samazinājums iespējams tāpēc, ka būs mazāk tādu kritēriju, kuri uzliek pienākumu oficiāli ziņot Komisijai.

Tagad Komisijai vairs nebūs jāziņo par apmēram trim ceturtdaļām pašreizējās valdības palīdzības un aptuveni divām trešdaļām subsīdiju. Līdz ar to samazināsies administratīvais slogs uzņēmumiem, valsts pārvaldes iestāžu ierēdņiem un pašai ES.

Valstīm savukārt būs internetā jāpublicē ziņas par finansiālu palīdzību, kas pārsniedz 500 000 eiro un kuru uzņēmumiem sniegušas valsts iestādes vai pašvaldības. Tādējādi citām valstīm, uzņēmumiem un sabiedrībai kopumā būs iespēja sekot līdzi valsts atbalstam visā ES.

Labums ekonomikai

Jaunie noteikumi valstīm dos lielāku rīcības brīvību investēt, piemēram, inovācijas kopās, platjoslas infrastruktūrā un kultūras saglabāšanā, bet ar noteikumu, ka palīdzībai nepārprotami jābūt tādai, kas veicina darbvietu rašanos un uzlabo konkurētspēju.

Cerams, ka šīs izmaiņas palīdzēs Eiropas ieguldījumus pētniecībā, izstrādē un inovācijā līdz 2020. gadam palielināt par 50 %. Pašlaik šajā jomā Eiropas Savienībā investē apmēram 2 % IKP. Ja šo līmeni izdosies paaugstināt līdz 3 %, ES būs sasniegusi attiecīgo ASV un Japānas rādītāju. Tas savukārt uzņēmumiem palīdzētu laist tirgū jaunas preces un radīt darbvietas.

Šī reforma, kas stāsies spēkā no 1. jūlija, ir daļa no plašākas pasākumu paketes, kuras mērķis ir paātrināt lēmumu pieņemšanu konkurences lietās. Pēdējos pāris gados jau ir ieviesti īpaši noteikumi daudzās nozarēs, sākot no reģionālās attīstības līdz pat riska finansējumam un lidostām.

Paziņojums presei – valsts iestādēm būs vieglāk atbalstīt pētniecību, izstrādi un inovāciju françaisDeutschEnglish

Bieži uzdotie jautājumi par ES valsts atbalsta noteikumu izmaiņām English

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites