Navigointipolku

EU helpottaa valtiontukien myöntämistä t&k-toimintaan - 26/05/2014

 Nainen pitelee käsissään kansiota, jossa on EU-logo © EU

EU keventää sääntöjä, jotka koskevat valtion myöntämää tukea yritysten t&k-toimintaan. Uudistuksen tarkoituksena on edistää talouskasvua tukemalla tutkimusta, kehitystä ja innovointia.

Uudistuksen yhtenä päätavoitteena on keskittää valtiontukien ennakkohyväksynnän resurssit tapauksiin, joissa kilpailun vääristymisen uhka on suurin.

Yrityksille voidaan vastedes myöntää erilaisia valtiontukia entistä monipuolisempiin tarkoituksiin ja nykyistä suurempia määriä ilman, että tuki edellyttää komission ennakkoarviointia ja -hyväksyntää.

Sääntöjen keventämisen odotetaan johtavan siihen, että 10–25 prosenttia suunnitelluista valtiontuista ilmoitetaan etukäteen komissiolle. Nykyisin ennakkoilmoitus tehdään 40 prosentissa tapauksista. Osuuden väheneminen johtuu siitä, että ennakkoilmoitusta edellyttävien kriteerien määrää vähennetään.

Komission ennakkohyväksynnästä vapautetaan noin kolme neljästä valtiontuesta ja kaksi kolmesta avustuksesta. Tämä vähentää yritysten, kansallisten viranomaisten ja EU:n kilpailuviranomaisten hallinnollista taakkaa.

Vastapainoksi jäsenmaiden on julkistettava verkossa yritysten julkiseen tukeen liittyvät tiedot, kun tuen määrä ylittää 500 000 euroa. Näin muut jäsenmaat, yritykset ja sidosryhmät voivat arvioida kyseisen valtiontuen taloudellisia vaikutuksia koko EU:n laajuisesti.

Tavoitteena kasvun vauhdittaminen

Uudet säännöt antavat EU-maille mahdollisuuden investoida esimerkiksi innovaatioklustereihin, laajakaistainfrastruktuuriin tai kulttuuria säilyttävään rakennussuojeluun, kun julkisen tuen tarkoituksena on selkeästi työpaikkojen luominen tai kilpailukyvyn edistäminen.

Uusien sääntöjen toivotaan lisäävän EU-maiden t&k- ja innovaatiotoiminnan investointeja 50 prosentilla vuoteen 2020 mennessä. EU käyttää nykyisin noin 2 prosenttia BKT:staan näihin investointeihin. Osuuden lisääminen 3 prosenttiin toisi EU:n Yhdysvaltojen ja Japanin tasolle. Tämä auttaisi yrityksiä kaupallistamaan uusia tuotteitaan ja luomaan uusia työpaikkoja.

Uudistukset tulevat voimaan 1. heinäkuuta. Ne ovat osa laajempaa toimenpidepakettia, jonka tarkoituksena on nopeuttaa päätöksentekoa kilpailutapauksissa. Viime vuosina on jo tullut voimaan useiden erityisalojen uusia kilpailusääntöjä (esim. alueelliset kehittämisohjelmat, riskirahoitus ja lentoasemien rahoittaminen).

Lehdistötiedote – Komissio helpottaa valtiontukien myöntämistä t&k-toimintaan françaisDeutschEnglish

EU:n valtiontukisääntöjen muutokset: Usein kysyttyä English

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä