Navigatsioonitee

Tööstusele antav riigiabi – ELi uued eeskirjad teadus- ja arendustegevuse elavdamiseks - 26/05/2014

 Naine hoiab ELi tähtedega mappi © EU

EL muudab ettevõtjatele abi andmise valitsuste jaoks lihtsamaks. Seda tehakse selliste eeskirjade läbivaatamise raames, mille eesmärk on suurendada majanduskasvu ning edendada teadusuuringuid ja innovatsiooni.

Reformide üks põhieesmärke on suunata vahendid selliste riigiabi juhtumite uurimisele, mille puhul on võimalik konkurentsi kahjustav toime kõige suurem.

Ettevõtjatel on tulevikus võimalik saada eri liiki abi, mida võib anda rohkem ning suurema hulga tegevuste puhul, ilma et ELi asutused nende kavasid eelnevalt kontrolliksid.

Uute liberaliseeritud eeskirjade korral teavitavad riigid Euroopa Komisjoni hinnanguliselt 10–25% riigiabi juhtumitest (praeguse 40% asemel). Selline langus on põhjustatud selliste nõuete hulga vähenemisest, mis eeldavad ametlikku teavitamist.

Ligikaudu kolm neljandikku praegusest riigiabist ja ligikaudu kaks kolmandikku toetustest vabastatakse komisjonile teatamise kohustusest, millega vähendatakse ettevõtjate, riigiametnike ja ELi halduskoormust.

Samas peavad riigid avalikustama veebis üksikasjad riigiasutuste poolt ettevõtjatele antud mistahes rahalise abi kohta, mis ületab 500 000 eurot. See annab teistele riikidele, ettevõtjatele ja avalikkusele võimaluse kontrollida majandusse suunatud riigiabi kogu ELis.

Soodustab majandust

Uute eeskirjadega võimaldatakse riikidel paindlikumalt investeerida näiteks innovatsiooniklastritesse, lairibainfrastruktuuri või kultuuri säilitamisesse, kui abil on selge eesmärk luua töökohti või suurendada konkurentsivõimet.

Loodetavasti aitavad muutused 2020. aastaks suurendada Euroopas teadus- ja arendustegevusele ning innovatsioonile tehtavaid kulutusi 50%. ELi investeeringute suurus on selles valdkonnas praegu umbes 2% majandusest. Kasv 3%-ni tooks ELi samale tasemele Ameerika Ühendriikide ja Jaapaniga. See peaks omakorda aitama ettevõtjatel tuua turule uusi tooteid ja luua töökohti.

Reformid, mida hakatakse kohaldama alates 1. juulist, on osa ulatuslikumast meetmete paketist, mille eesmärk on kiirendada otsustusprotsessi konkurentsijuhtumite puhul. Viimase paari aasta jooksul on juba erieeskirjad võetud kasutusele väga erinevates sektorites (sealhulgas regionaalareng, riskikapital ja lennujaamad).

Pressiteade – riigiabi lihtsustamine teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni valdkonnas françaisDeutschEnglish

KKK — muudatused ELi riigiabi eeskirjades English

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad