Cesta

Státní dotace průmyslu – Nová pravidla EU ke stimulaci výzkumu a vývoje - 26/05/2014

 Žena držící modré desky, na kterých jsou hvězdy EU © EU

Unie chce v rámci důkladné revize předpisů ke stimulaci růstu a podpory výzkumu a vývoje dát členským státům větší volnost v poskytování pomoci podnikům.

Jedním z hlavním cílů reforem je soustředit zdroje na zkoumání případů státní podpory, u kterých hrozí, že by mohly narušit hospodářskou soutěž.

Podniky budou moci v budoucnu využívat různé druhy podpor pro širší škálu činností a ve vyšších částkách, aniž by musely své plány překládat předběžné kontrole ze strany orgánů EU.

Odhaduje se, že podle nových liberalizovaných pravidel budou státy Komisi oznamovat 10 % až 25 % případů státní podpory. V současné době je to 40 %. K tomuto snížení dojde v důsledku menšího počtu kritérií, na jejichž základě se rozhoduje o tom, zda se podpora musí oznámit či nikoli.

Komisi se tak již nebudou muset oznamovat přibližně tři čtvrtiny dnešních státních podpor a asi dvě třetiny dotací. Díky tomu se sníží administrativní zátěž podniků, státní správy členských států i samotné EU.

Členské státy budou místo toho muset zveřejňovat online informace o každé finanční podpoře převyšující částku 500 000 eur, kterou orgány veřejné moci podnikům poskytnou. Ostatní země, podniky a veřejnost tak budou moci kontrolovat, jak se státní podpora ekonomickým subjektům v celé EU poskytuje.

Dobrá zpráva pro ekonomiku

Díky novým pravidlům budou členské státy moci flexibilněji investovat například do inovačních klasterů, širokopásmové infrastruktury nebo ochrany kulturního dědictví. Podmínkou bude, aby podpora sloužila k vytvoření nových pracovních míst a posílení konkurenceschopnosti.

Očekává se, že tyto změny pomohou zvýšit do roku 2020 výdaje na výzkum, vývoj a inovace v EU o 50 %. Unie v současné době do této oblasti investuje zhruba 2 % HDP. Zvýšením těchto investic na 3 % by se EU dostala na stejnou úroveň jako USA a Japonsko. Firmy by následně mohly uvádět na trh více zboží a zaměstnávat více lidí.

Reformy začnou platit od 1. července tohoto roku. Jsou součástí rozsáhlejšího souboru opatření, jejichž cílem je urychlit rozhodovací proces v případech narušení hospodářské soutěže. V posledních několika letech již byla zavedena specifická pravidla pro širokou škálu odvětví – včetně regionálního rozvoje, rizikového financování a letišť.

Tisková zpráva – Jednodušší podmínky pro poskytování veřejné podpory na výzkum, vývoj a inovace françaisDeutschEnglish

Časté otázky – Změny pravidel EU pro poskytování státní podpory English

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy