Навигационна пътека

Държавни субсидии за индустрията — нови правила на ЕС за стимулиране на НИРД - 26/05/2014

 Жена държи папка със звездите на ЕС © ЕС

ЕС ще улесни държавите при подпомагането на предприятия като част от преразглеждането на правилата за стимулиране на растежа и насърчаване на научните изследвания и иновациите.

Една от основните цели на реформата е ресурсите да се съсредоточат върху разследването на случаи на държавна помощ, при които има най-голяма вероятност да се навреди на конкуренти.

В бъдеще фирмите ще могат да получават различни видове помощ за по-широк кръг от дейности и в по-голям размер, без да е необходимо плановете им да се одобряват предварително от органите на ЕС.

Според оценките при новите либерализирани правила страните ще уведомяват Комисията за между 10% и 25% от случаите на държавна помощ вместо за 40%, както е в момента. Това понижение ще се дължи на намаляване на броя на критериите, при които е необходимо официално уведомление.

Вече няма да се изисква Комисията да бъде уведомявана за около три четвърти от предоставяната понастоящем държавна помощ и за около две трети от субсидиите, с което ще се намали административната тежест за предприятията, държавните служители и самия ЕС.

За сметка на това държавите ще трябва да публикуват онлайн подробности за всяка финансова помощ в размер над 500 000 евро, предоставена на предприятия от публични органи. Това ще даде възможност на другите страни, предприятия и широката общественост да следят внимателно каква е държавната подкрепа за икономиката в целия ЕС.

Ползи за икономиката

С новите правила на страните ще се даде гъвкавост да инвестират, например в новаторски клъстери, широколентова инфраструктура или опазване на културното наследство, когато помощта е ясно насочена към създаване на работни места или насърчаване на конкурентоспособността.

Надеждите са, че промените ще помогнат за увеличаване на разходите на Европа за научноизследователска и развойна дейност и иновации с 50% до 2020 г. В момента ЕС инвестира в тази област около 2% от своя БВП. Ако този дял се увеличи до 3%, ЕС ще се изравни със САЩ и Япония. Това от своя страна би трябвало да помогне на предприятията да пускат нови продукти на пазара и да създават работни места.

Реформата, която ще влезе в сила от 1 юли, е част от по-голям пакет от мерки, които имат за цел да се ускори вземането на решения по дела в областта на конкуренцията. През последните няколко години бяха въведени специфични правила за широк кръг от сектори, включително регионално развитие, рисково финансиране и летища.

Съобщение за медиите — Улесняване на публичната подкрепа за НИРД и иновации françaisDeutschEnglish

Често задавани въпроси — Промени в правилата на ЕС за държавна помощ English

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки