Navigačný riadok

Pomoc európskym podnikom udržať sa na trhu - 17/03/2014

Žeriavy a symboly eura na oblohe © EÚ

EÚ predstavila nový prístup, ktorého cieľom je poskytnúť pomoc spoločnostiam s finančnými ťažkosťami a dať podnikateľom druhú šancu.

Každý rok približne 200 000 podnikov v EÚ čelí hrozbe bankrotu, v dôsledku čoho 1,7 milióna ľudí prichádza o živobytie. Je potrebné vyvinúť väčšie úsilie na zabezpečenie možností reštrukturalizácie pre krachujúce spoločnosti v počiatočnom štádiu, aby mohli pokračovať v podnikaní.

Reforma vnútroštátnych pravidiel v oblasti platobnej neschopnosti bude prospešná pre všetky zainteresované strany. Pomôže chrániť životaschopné podniky a zachovať pracovné miesta, ako aj znižovať riziká pre investorov, zlepšovať výnosy pre veriteľov a podporovať cezhraničné investície.

Na dosiahnutie konzistentnejšieho systému EÚ odporúča vládam členských štátov, aby zaviedli opatrenia, ktoré podnikom umožnia reštrukturalizáciu v počiatočnej fáze, namiesto toho, aby ich nútili k likvidácii. Tieto opatrenia pdf - 68 KB [68 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) zahŕňajú:

  • podporu reštrukturalizácie podnikov skôr, ako dôjde k ich platobnej neschopnosti alebo začne súdne konanie,
  • poskytnutie odkladu v dĺžke najviac 4 mesiacov pre podniky, aby mohli prijať reštrukturalizačné plány pred tým, než veritelia začnú vykonávacie konanie,
  • zrušenie dlhov podnikateľov do 3 rokov od konkurzu.

Včasná reštrukturalizácia v súčasnosti nie je možná v niekoľkých krajinách EÚ. Ak to prípadne možné je, postupy môžu byť neefektívne alebo nákladné, čím sa znižujú stimuly pre pokračovanie činnosti spoločností.

Rozdiely medzi krajinami EÚ majú vplyv na mieru uspokojenia pohľadávok cezhraničných veriteľov, na cezhraničné investičné rozhodnutia a na reštrukturalizáciu skupín spoločností.

Jednotnejší prístup na úrovni EÚ by znížil riziká spojené s cezhraničnými investíciami a zlepšil návratnosť investícií pre veriteľov v prípade konkurzu. Harmonizácia postupov riadenia dlhov takisto poskytne podnikateľom príležitosť opäť sa dať na podnikanie. Dôkazy potvrdzujú, že na druhýkrát sú úspešnejší.

Ďalšie kroky

EÚ žiada vlády členských štátov, aby zaviedli primerané opatrenia do jedného roka. Komisia posúdi dosiahnutý pokrok a zhodnotí, či sú potrebné ďalšie opatrenia.

Európsky parlament už schválil nový balík opatrení na modernizáciu súčasných pravidiel v oblasti cezhraničnej platobnej neschopnosti, ktorý teraz musia schváliť ministri členských štátov v Rade EÚ.

Tlačová správa – Nový prístup EÚ pre podniky v ťažkostiach

Konkurzné konania – právne predpisy EÚ English (en)

Zmiernenie vplyvu reštrukturalizácie

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy