Navigatsioonitee

Abi Euroopa ettevõtjate püsimajäämiseks - 17/03/2014

Kraanad ja euro sümbolid taevas © EU

EL rakendab uut lähenemisviisi finantsraskustes ettevõtjate abistamiseks ning annab alustavatele ettevõtjatele teise võimaluse.

Igal aastal seisab ligikaudu 200 000 ELi ettevõtjat silmitsi pankrotiga, mis läheb 1,7 miljonile inimesele maksma nende töökoha. Selleks, et äriühingud saaksid varases etapis teha ümberkorraldusi ning jääksid ettevõtluses püsima, tuleb rohkem ära teha.

Maksejõuetust käsitlevate liikmesriikide eeskirjade reformist saavad kasu kõik asjaosalised. Lisaks elujõuliste ettevõtjate kaitsmisele ja töökohtade säilitamisele vähendatakse ka investorite riske, suurendatakse võlausaldajate kasumit ja julgustatakse tegema piiriüleseid investeeringuid.

EL soovitab liikmesriikide valitsustel võtta ühtsema süsteemi saavutamiseks meetmeid, mis aitavad ettevõtjatel teha varakult ümberkorraldusi, selle asemel et soodustada nende likvideerimist, nagu praegu sageli juhtub. Nimetatud meetmed pdf - 68 KB [68 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) hõlmavad järgmist:

  • aidata ettevõtjatel teha ümberkorraldusi enne maksejõuetus- või kohtumenetluse algust;
  • anda raskustes olevatele ettevõtjatele nn hingamisruumi kuni 4 kuud, et koostada ümberkorralduskava, enne kui võlausaldajad võivad algatada täitemenetluse;
  • tühistada ettevõtjate võlad 3 aasta jooksul pärast pankrotti.

Varajane ümberkorraldamine ei ole praegu mitmetes ELi liikmesriikides võimalik. Nendes riikides, kus see on võimalik, võib menetlus olla ebatõhus või kulukas, vähendades ettevõtja huvitatust püsima jääda.

ELi liikmesriikide vahelised erinevused mõjutavad piiriüleste võlausaldajate taastumismäära, investeerimisotsuseid ja kontsernide ümberkorraldamist.

Ühtsem ELi lähenemisviis vähendaks teises liikmesriigis investeerimise riske ja tõhustaks võlausaldajatele hüvitamist pankroti korral. Võlgade haldamise standardiseerimine annab ettevõtjatele võimaluse uuesti üritada. Tõendid näitavad, et nad on teisel korral edukamad.

Järgmised sammud

EL kutsub liikmesriikide valitsusi üles kehtestama asjakohased meetmed ühe aasta jooksul. Komisjon hindab tehtud edusamme ja seda, kas on vaja võtta täiendavaid meetmeid.

Uus meetmete pakett, mille eesmärk on ajakohastada praeguseid piiriüleseid maksejõuetuseeskirju, on juba Euroopa Parlamendis heaks kiidetud ning vajab veel vastuvõtmist ELi nõukogu poolt.

Pressiteade – Maksejõuetus: Euroopa Komisjon soovitab lähenemisviisi, millega antakse ausatele ettevõtjatele uus võimalus alustada äritegevust

Maksejõuetusmenetlus – ELi eeskirjad English (en)

Abi ettevõtjatele ümberkorraldamise mõju vähendamiseks

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad