Sti

Europæiske virksomheder hjælpes på fode - 17/03/2014

Kraner og eurosymboler på himlen © EU

Ny EU-tilgang for at hjælpe virksomheder i økonomiske vanskeligheder og give spirende iværksættere en chance til.

Hvert år risikerer omkring 200 000 virksomheder i EU at gå konkurs, hvilket koster ca.1,7 millioner mennesker deres levebrød. Der skal gøres mere for at sikre, at virksomheder på vej mod konkurs omstruktureres i tide, så de kan holde forretningen kørende.

En ændring af de nationale konkursregler vil være godt for alle parter. Det vil ikke blot beskytte levedygtige virksomheder og arbejdspladser, det vil også mindske risici for investorerne, forbedre kreditorernes dækning og tilskynde til flere investeringer på tværs af landegrænserne.

For at få et mere sammenhængende system henstiller EU til, at medlemslandene indfører foranstaltninger til at hjælpe virksomheder med at omstrukturere på et tidligt tidspunkt, frem for at skubbe dem retning af likvidation, som ofte er tilfældet. Foranstaltningerne pdf - 68 KB [68 KB] български (bg) čeština (cs) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) omfatter bl.a. at:

  • hjælpe virksomheder med at omstrukturere, inden det når til konkursbehandling eller retssag
  • give virksomheder i vanskeligheder et pusterum på op til 4 måneder til at udforme en omstruktureringsplan, før kreditorer kan indlede en fuldbyrdelsesprocedure mod dem
  • gennemføre en gældssanering inden for tre år efter en konkurs.

Det er i øjeblikket ikke muligt at gennemføre en tidlig omstrukturering i alle EU-lande, og selv hvor det er muligt, kan procedurerne være ineffektive eller omkostningsfulde, hvilket mindsker virksomhedernes incitament til at holde sig kørende.

Sådanne forskelle mellem EU-landene har indflydelse på inddrivelsesgraden hos kreditorer på tværs af landgrænserne, investeringsbeslutninger og omstruktureringen af koncerner.

En mere sammenhængende EU-tilgang vil mindske de risici, der er forbundet med investering i et andet land, og forbedre kreditorernes dækning i tilfælde af konkurs. Ved at ensarte den måde, gæld behandles på, får iværksættere også en chance for at starte forfra. Og faktisk viser undersøgelser, at de har større succes i anden omgang.

Næste skridt

EU beder medlemslandene om at indføre passende foranstaltninger inden for et år. Kommissionen vil vurdere deres fremskridt og tage stilling til, om der er behov for yderligere tiltag.

En ny pakke af tiltag til at modernisere de gældende regler for grænseoverskridende konkurser er allerede vedtaget af Europa-Parlamentet og skal nu godkendes af de nationale ministre i Rådet.

Pressemeddelelse - ny tilgang for at redde virksomheder

Konkursbehandling – EU-reglerne English (en)

Hjælp til virksomhederne med at mindske virkningerne af omstruktureringer

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links