Cesta

Pomoc evropským podnikům při překonávání krizového období - 17/03/2014

Jeřáby a symboly eura © EU

Evropská komise navrhla nový přístup k podpoře podniků ve finančních potížích a opakovanou pomoc začínajícím podnikatelům.

Každý rok čelí přibližně 200 000 společností v EU hrozbě úpadku. 1,7 milionů lidí přichází kvůli úpadku společností o živobytí. Společnosti je třeba již v rané fázi úpadkového řízení restrukturalizovat, aby mohly nadále fungovat. K tomu je však třeba vytvořit lepší podmínky.

Reforma vnitrostátních insolvenčních předpisů přinese prospěch všem zúčastněným subjektům. Nejenže bude chránit prosperující podniky a zabrání zániku pracovních míst, ale sníží také rizika pro investory, věřitelům zlepší návratnost prostředků a podpoří přeshraniční investice.

Celý systém předpisů v této oblasti by měl být konzistentnější. Evropská unie proto doporučuje vládám jednotlivých států, aby zavedly opatření, která podnikům umožní restrukturalizaci již při prvních projevech problémů a která je nebudou nutit k likvidaci, jak tomu často bývá. Jde o tato opatření pdf - 68 KB [68 KB] български (bg) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) :

  • pomoc s restrukturalizací společnosti před tím, než nastane platební neschopnost nebo než bude zahájeno soudní řízení
  • 4měsíční období, během něhož mohou společnosti v obtížích přijmout plán restrukturalizace před tím, než věřitelé zahájí řízení o výkonu rozhodnutí
  • umoření dluhů podnikatele do 3 let po úpadku

Včasná restrukturalizace není v současné době možná v několika zemích EU a i tam, kde možná je, jsou často příslušné postupy neefektivní nebo nákladné, a nefungují tak, aby se zabránilo likvidaci podniku.

Takové rozpory mezi zeměmi EU mají dopad na míru návratnosti investic přeshraničních věřitelů, na investiční rozhodnutí a na restrukturalizaci skupin společností.

Jednotnější přístup EU by snížil rizika investic v jiném státě a zvýšil návratnost pro věřitele v případě úpadku. Pokud bude správa dluhu standardizována, podnikatelé dostanou možnost začít znovu. Ze zkušeností vyplývá, že napodruhé jsou již úspěšnější.

Další kroky

EU žádá vlády členských států, aby zavedly příslušná opatření do 1 roku. Komise zhodnotí dosažený pokrok a posoudí, zda jsou třeba další opatření.

Nový balíček opatření, který modernizuje přeshraniční insolvenční řízení, již schválil Evropský parlament. Nyní je musí odsouhlasit ministři jednotlivých členských států v Radě EU.

Tisková zpráva – Nový přístup EU k úpadku podniků v obtížích

Insolvenční řízení – Pravidla EU English (en)

Zmírňování dopadů restrukturalizace na podniky

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy