Sökväg

EU bättre på innovation men stora klyftor finns - 05/03/2014

En forskare ställer in ett mikroskop som är kopplad till en bildskärm © EU

EU börjar komma i fatt USA och Japan när det gäller innovation men det finns stora skillnader mellan länderna. Det visar en ny rapport.

Den årliga resultattavlan för innovationsunionen mäter EU-ländernas framsteg enligt 25 kriterier för • förutsättningarna för innovation, t.ex.
  • finansiering
  • utbildning
  • vetenskapliga publikationer
 • företagens insatser för innovation, t.ex. 
  • investeringar
  • patentansökningar 
 • i vilken utsträckning innovation gynnar ekonomin.

Årets rapport visar att EU börjar komma i fatt USA och Japan och fortfarande ligger före Australien, Kanada och de stora framväxande ekonomierna. 

Det finns dock fortfarande stora klyftor både mellan och inom länderna.

Förbättringarna beror främst på fler ansökningar om EU-varumärken och fler forskarstudenter från länder utanför EU. Den positiva utvecklingen hålls dock tillbaka av minskade riskkapitalinvesteringar.

Skillnader mellan EU-länderna

Sverige, Danmark, Finland och Tyskland ligger fortfarande i topp. Det är de länder som satsar mest på forskning och innovation. De gör bra ifrån sig enligt alla kriterier. 

Portugal, Estland och Lettland har förbättrat sig mest de senaste två åren. Lettlands resultat beskrivs dock som ”långt under” EU-genomsnittet. Det gäller också Bulgarien och Rumänien.

Resultattavlan hjälper EU-länderna att kartlägga sina starka och svaga sidor och se var det behövs flest insatser.

Regionala skillnader

Få länder når lika goda resultat i hela landet. De regionala skillnaderna har till och med ökat de senaste två åren.

Men nu satsar EU över 100 miljarder euro på forskning och innovation i regionerna genom sina struktur- och investeringsfonder.

Innovation som drivkraft för ekonomin

Innovation behövs för att stärka EU:s konkurrenskraft och öka den ekonomiska tillväxten.

Därför vill EU öka investeringarna i innovation till 3 procent av BNP senast 2020.

Detta ska i sin tur att bidra till att öka tillverkningsindustrins andel av BNP till målet på 20 procent.

Pressmeddelande – Regionala skillnader kvarstår

Vanliga frågor – Innovationsresultat: jämförelse mellan EU-länderna Englishitaliano

Resultattavlan för innovation pdf - 13 MB [13 MB] English (en)

Regional resultattavla för innovation pdf - 7 MB [7 MB] English (en)

EU bättre på innovation – men mer krävs

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar