Navigacijska pot

EU je inovativnejša, vendar vrzeli ostajajo - 05/03/2014

Znanstvenik pri delu z mikroskopom © EU

Po ugotovitvah poročila Evropa na področju inovacij zmanjšuje zaostanek za Združenimi državami in Japonsko, vendar je treba odpraviti velike razlike med državami članicami.

Primerjalna analiza inovacijske uspešnosti v Uniji meri napredek držav članic EU na področju inovacij. Analiza temelji na 25 merilih, ki zajemajo:


 • osnovne pogoje za inovacije, vključno s
  • financiranjem
  • izobraževanjem
  • znanstvenimi publikacijami
 • prizadevanja podjetij za inovativnost, vključno z 
  • obsegom naložb
  • številom patentnih prijav 
 • obsegom koristi inovacij za gospodarstvo.

Letošnje poročilo ugotavlja, da Evropa zmanjšuje zaostanek za Združenimi državami in Japonsko ter je še vedno uspešnejša inovatorka od Avstralije, Kanade in drugih največjih gospodarstev v vzponu. 

Kljub temu ostajajo še vedno velike razlike v uspešnosti med državami članicami EU in regionalne razlike v samih državah.

Večja uspešnost v inovativnosti je posledica večjega števila patentnih prijav v EU (blagovne znamke Skupnosti) in študentov doktorskega študija iz držav zunaj EU. Toda pozitivne učinke uspešnosti je izničil upad naložb tveganega kapitala.

Razlike v Evropi

V EU so najuspešnejše države, ki največ vlagajo v raziskave in inovacije, še vedno Švedska, Danska, Nemčija in Finska. Te države so pri vseh merilih zelo uspešne.  

V zadnjih dveh letih so Portugalska, Estonija in Latvija svoje rezultate zelo izboljšale. Kljub temu je Latvija skupaj z Bolgarijo in Romunijo „skromna inovatorka“, saj so njeni rezultati precej pod povprečjem EU.

Poročilo pomaga državam EU pri ugotavljanju njihovih prednosti in slabosti ter jih usmerja na tista področja, kjer je potrebno največ dela.

Regionalne razlike

Le nekaj držav je na vsem svojem ozemlju napredovalo v inovacijski uspešnosti. Razlika med regijami se je v zadnjih dveh letih celo povečala.

Vseeno je iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov več kot 100 milijard evrov namenjenih za spodbujanje raziskav in inovacij v regijah.

Inovacije so gonilo gospodarstva

Inovacije so ključnega pomena za izboljšanje konkurenčnosti Evrope in okrepitev gospodarske rasti.

Evropska unija želi zato delež naložb v inovacije dvigniti na 3 % BDP do leta 2020.

Tako bi lahko zagotovili tudi 20-odstotni delež proizvodnje v BDP Unije do leta 2020.

Sporočilo za medije – Še vedno velike razlike med regijam

Pogosta vprašanja – uspešnost na področju inovacij: primerjava med državami članicami EU Englishitaliano

Primerjalna analiza inovacijske uspešnosti v Uniji pdf - 13 MB [13 MB] English (en)

Pregled inovacijske uspešnosti regij 2014 pdf - 7 MB [7 MB] English (en)

Pregled inovacijske uspešnosti regij

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?

Uporabne povezave