Navigačný riadok

Podľa správy je EÚ v oblasti inovácií na dobrej ceste, rozdiely však pretrvávajú - 05/03/2014

Vedec nastavuje mikroskopom, aby zobrazil vzorku na obrazovke počítača © EÚ

Pokiaľ ide o inovácie, Európa dobieha USA a Japonsko, no veľké rozdiely medzi krajinami si podľa správy EÚ vyžadujú riešenia.

Každoročný prehľad výsledkov inovácií v Únii porovnáva v krajinách EÚ vývoj v oblasti inovácií na základe 25 kritérií, ktoré zahŕňajú: • predpoklady na inovácie, vrátane
  • financií,
  • vzdelávania,
  • vedeckých publikácií,
 • úsilie spoločností zamerané na inovácie, vrátane 
  • úrovní investícií,
  • žiadostí o registráciu patentov, 
 • rozsahu pozitívneho vplyvu inovácií na hospodárstvo.

Táto správa ukazuje, že Európa dobieha USA a Japonsko a stále si drží náskok pred Austráliou, Kanadou a hlavnými rozvíjajúcimi sa ekonomikami. 

Medzi krajinami EÚ však pretrvávajú veľké rozdiely v inovačnej výkonnosti a rovnako aj regionálne rozdiely v rámci jednotlivých krajín.

Celkovo na zlepšenie v oblasti inovácií vplývalo zvýšenie počtu žiadostí o celoeurópsku ochrannú známku (ochranné známky Spoločenstva) a doktorandi z krajín mimo EÚ. Tento pozitívny trend však tlmí pokles investícií rizikového kapitálu.

Rozdiely v Európe

Švédsko, Dánsko, Nemecko a Fínsko predstavujú krajiny, ktoré najviac investujú do výskumu a vývoja, a v rámci EÚ sú stále inovačnými lídrami. Tieto krajiny dosahujú dobré výsledky podľa všetkých kritérií. 

Za posledné dva roky sa najviac zlepšili Portugalsko, Estónsko a Lotyšsko. Lotyšsko spolu s Bulharskom a Rumunskom však podľa správy značne zaostávajú za priemerom EÚ.

Cieľom tejto správy je pomôcť krajinám EÚ identifikovať ich silné a slabé stránky a zamerať sa na tie oblasti, v ktorých potrebujú vyvinúť najväčšie úsilie.

Regionálne rozdiely

Len málo krajín dosahuje jednotnú úroveň výkonnosti vo všetkých častiach svojho územia. Rozdiely medzi regiónmi sa v skutočnosti počas posledných 2 rokov zvýšili.

No vďaka európskym štrukturálnym a investičným fondom sa do rozvoja výskumu a inovácií v regiónoch investuje viac ako 100 miliárd EUR.

Inovácie sú hnacou silou hospodárstva

Inovácie sú kľúčové pre zvýšenie konkurencieschopnosti Európy a podporu hospodárskeho rastu.

To je dôvod, prečo chce EÚ zvýšiť investície do inovácií na úroveň 3 % HDP do roku 2020.

Malo by to pomôcť zvýšiť podiel výroby na HDP na cieľovú úroveň 20 %.

Tlačová správa – Regionálne rozdiely pretrvávajú

Najčastejšie otázky – výkonnosť inovácií: Porovnanie členských štátov EÚ Englishitaliano

Prehľad výsledkov inovácií v Únii pdf - 13 MB [13 MB] English (en)

Prehľad výsledkov regionálnych inovácií pdf - 7 MB [7 MB] English (en)

Ďalšie opatrenia na posilnenie inovácií

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy