Ścieżka nawigacji

Rośnie innowacyjność UE, ale różnice regionalne w tym zakresie pozostają – wynika ze sprawozdania - 05/03/2014

Naukowiec nastawia mikroskop generujący obraz próby na ekranie komputera © UE

Europa nadrabia zapóźnienie innowacyjne w porównaniu z USA i Japonią, trzeba jednak wyrównać znaczne różnice między poszczególnymi krajami – tak wynika z unijnego sprawozdania.

Roczna „Tablica wyników Unii w zakresie badań i innowacji” mierzy postępy innowacyjne krajów UE w oparciu o 25 kryteriów, obejmujących m.in.:


 • warunki podstawowe umożliwiające innowacje, w tym
  • zaplecze finansowe
  • edukacja
  • publikacje naukowe
 • wysiłki przedsiębiorstw w zakresie innowacji, w tym 
  • poziom inwestycji
  • zgłoszenia patentowe 
 • stopień korzyści dla gospodarki wynikających z innowacji.

Tegoroczne sprawozdanie pokazuje, że Europa dogania USA i Japonię i nadal wyprzedza Australię, Kanadę oraz główne gospodarki wschodzące. 

Nadal jednak utrzymują się duże różnice w poziomie innowacji między państwami członkowskimi, a także na szczeblu regionalnym.

Ogólnie ujmując, wskaźniki innowacyjności uległy poprawie wynikającej ze wzrostu w liczby wniosków o wspólnotowe znaki towarowe (oferujące ochronę w całej UE) i liczby doktorantów zagranicznych w UE. Ta pozytywna tendencja została jednak zahamowana spadkiem poziomu inwestycji kapitału wysokiego ryzyka.

Różnice w całej Europie

W UE w badania i innowacje najwięcej inwestują Szwecja, Dania, Niemcy i Finlandia – i nadal zajmują czołowe miejsca w rankingu. Kraje te osiągają dobre wyniki pod kątem wszystkich kryteriów. 

Portugalia, Estonia i Łotwa odnotowały największą poprawę w ostatnich dwóch latach. Łotwę, a także Bułgarię i Rumunię określono jako kraje osiągające „dobre wyniki” poniżej średniej unijnej.

Sprawozdanie ma na celu pomóc krajom UE w określeniu swoich mocnych i słabych stron i skupieniu się na obszarach, które wymagają największych wysiłków.

Nierówności regionalne

Kilka krajów osiągnęło spójne poziomy wyników we wszystkich częściach swojego terytorium. Faktycznie w ostatnich dwóch latach pogłębiły się różnice między regionami.

Niemniej jednak w ramach funduszy strukturalnych i inwestycyjnych przeznaczonych zostanie ponad 100 mld euro na rozwój badań i innowacji w regionach.

Innowacje siłą napędową gospodarki

Innowacje są niezbędne, aby Europa mogła stać się bardziej konkurencyjna i zwiększyć swój wzrost gospodarczy.

Dlatego też UE chce do 2020 r. zwiększyć inwestycje w innowacje do poziomu 3 proc. PKB.

To z kolei przyczyni się do zwiększenia udziału sektora produkcyjnego w PKB do poziomu docelowego wynoszącego 20 proc.

Komunikat prasowy — Silne dysproporcje regionalne

FAQ — wyniki w zakresie badań i innowacji: porównanie państw członkowskich UE Englishitaliano

Tablica wyników Unii badań i innowacji pdf - 13 MB [13 MB] English (en)

Tablica wyników innowacyjności regionów pdf - 7 MB [7 MB] English (en)

Innowacje – pozostało jeszcze wiele do zrobienia

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki