Navigācijas ceļš

ES inovācija iet uz augšu, bet attīstības temps joprojām nav vienmērīgs - 05/03/2014

Zinātnieks sagatavo mikroskopu, kurš rāda parauga attēlu datora ekrānā © ES

Saskaņā ar ES ziņojumu Eiropa inovācijā tuvojas ASV un Japānas līmenim, bet ir jāizlīdzina lielās atšķirības starp ES valstīm.

Ikgadējā Inovācijas savienības rezultātu pārskatā ES valstu inovācijas temps tiek novērtēts pēc 25 kritērijiem šādās jomās: • inovācijas priekšnosacījumi, tostarp
  • finansējums,
  • izglītība,
  • zinātniskas publikācijas;
 • uzņēmumu inovācija, tostarp 
  • ieguldījumu apjoms,
  • patentu pieteikumi; 
 • ekonomikas ieguvums, pateicoties inovācijai.

Šī gada ziņojums parāda, ka Eiropa tuvojas ASV un Japānas līmenim un joprojām apsteidz Austrāliju, Kanādu un lielākās jaunietekmes valstis. 

Tomēr rezultāti vēl aizvien ļoti atšķiras starp ES valstīm un starp valstīs esošajiem reģioniem.

Kopumā inovācijas attīstību ir veicinājis ES mēroga preču zīmju (“Kopienas preču zīmju”) pieteikumu un ārpussavienības valstu doktorantūras studentu skaita pieaugums. Tomēr šo pozitīvo tendenci ir aizēnojis tas, ka samazinājušies ieguldījumi riska kapitālā.

Atšķirības Eiropā

Eiropas Savienībā inovācijas līderes joprojām ir Zviedrija, Dānija, Vācija un Somija, kuras pētniecībā un inovācijā iegulda visvairāk. Šīs valstis izceļas pēc visiem kritērijiem. 

Pēdējo divu gadu laikā vislielāko progresu ir panākušas Portugāle, Igaunija un Latvija. Tomēr Latvijas, tāpat kā Bulgārijas un Rumānijas, veikums ir raksturots kā “krietni zemāks” par ES vidējo rādītāju.

Šis ziņojums sagatavots ar mērķi palīdzēt ES valstīm apzināt savus plusus un mīnusus un pievērsties tām jomām, kurās ir visvairāk darāmā.

Reģionālās atšķirības

Tikai dažās valstīs attīstības temps ir vienmērīgs visā to teritorijā. Patiesībā pēdējos divos gados ir palielinājušās atšķirības starp reģioniem.

Tomēr, pateicoties Eiropas investīciju struktūrfondiem, reģionu pētniecības un inovācijas attīstībā nu tiek ieguldīti vairāk nekā 100 miljardi eiro.

Inovācija palīdz uzplaukt ekonomikai

Inovācija ir ļoti svarīga, lai veicinātu Eiropas konkurētspēju un sekmētu ekonomikas izaugsmi.

Tāpēc ES vēlas līdz 2020. gadam palielināt ieguldījumus inovācijā līdz 3 % no IKP.

Tas savukārt palīdzēs sasniegt mērķi — līdz 20 % paaugstināt ražošanas devumu IKP.

Paziņojums presei — joprojām pastāv atšķirības starp reģioniem

Bieži uzdotie jautājumi — inovācijas rezultāti: ES dalībvalstu salīdzinājums Englishitaliano

Inovācijas savienības rezultātu pārskats pdf - 13 MB [13 MB] English (en)

Reģionu inovācijas rezultātu pārskats pdf - 7 MB [7 MB] English (en)

Jāiegulda vairāk pūļu inovācijā

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites