Naršymo kelias

Ataskaita rodo, kad ES inovacijų srityje daroma pažanga, bet skirtumai išlieka - 05/03/2014

Mokslininkas derina mikroskopą, tiriamas mėginys matomas kompiuterio ekrane © ES

Pagal ES ataskaitą inovacijų srityje Europa vejasi JAV ir Japoniją, tačiau reikia mažinti didžiulius skirtumus tarp šalių.

Kasmetinėje Inovacijų sąjungos rezultatų suvestinėje vertinama ES šalių pažanga inovacijų srityje. Tai daroma remiantis 25 kriterijais, apimančiais toliau nurodytus aspektus.


 • Išankstines sąlygas inovacijoms, įskaitant:
  • finansus,
  • švietimą,
  • mokslines publikacijas.
 • Bendrovių pastangas diegti naujoves, įskaitant: 
  • investicijų lygį,
  • patentų paraiškas. 
 • Inovacijų naudos mastą ekonomikai.

Šių metų ataskaita rodo, kad Europa vejasi JAV bei Japoniją ir tebelenkia Australiją, Kanadą ir didžiausias besiformuojančios rinkos ekonomikos šalis. 

Tačiau tarp ES šalių ir tarp regionų šalių viduje išlieka dideli skirtumai.

Bendra padėtis inovacijų srityje gerėjo, nes paduota daugiau ES masto prekių ženklų (Bendrijos prekių ženklų) paraiškų ir dėl doktorantų iš ES nepriklausančių šalių. Tačiau šią teigiamą tendenciją sulaikė sumažėjusios rizikos kapitalo investicijos.

Skirtumai Europoje

Europos Sąjungoje šios srities lyderės tebėra Švedija, Danija, Vokietija ir Suomija – daugiausiai į mokslinius tyrimus ir inovacijas investuojančios šalys. Šių šalių rezultatai geri pagal visus kriterijus. 

Portugalija, Estija ir Latvija per pastaruosius 2 metus padarė didžiausią pažangą. Vis dėlto Latvijos, kaip ir Bulgarijos bei Rumunijos, rezultatai vertinami kaip gerokai prastesni negu ES vidurkis.

Ataskaita siekiama padėti ES šalims nustatyti jų stipriąsias ir silpnąsias vietas ir sutelkti dėmesį į tas sritis, kuriose reikia dėti daugiausia pastangų.

Regioniniai skirtumai

Nuolatinių gerų rezultatų visoje savo teritorijoje pasiekė mažai šalių. Tiesą sakant, atotrūkis tarp regionų per pastaruosius 2 metus padidėjo.

Tačiau mokslinių tyrimų ir inovacijų plėtojimui regionuose iš Europos struktūrinių ir investicinių fondų dabar skiriama per 100 mlrd. eurų.

Inovacijos skatina ekonomikos augimą

Inovacijos yra gyvybiškai svarbios norint, kad Europa taptų konkurencingesnė, o jos ekonomika augtų.

Todėl ES nori iki 2020 m. padidinti investicijas į inovacijas iki 3 % BVP.

Savo ruožtu tai padės padidinti BVP gamybos dalį iki tikslinių 20 %.

Pranešimas spaudai. Regioniniai skirtumai išlieka

DUK apie inovacijų diegimo rezultatus. ES valstybių narių palyginimas Englishitaliano

Inovacijų sąjungos rezultatų suvestinė pdf - 13 MB [13 MB] English (en)

Regionų inovacijų diegimo rezultatų suvestinė pdf - 7 MB [7 MB] English (en)

Pažanga inovacijų srityje. Reikia nuveikti daugiau

Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą Nustatyti įprastinį šrifto dydį  Padidinti šriftą 200 procentų Siųsti šio tinklalapio nuorodą Spausdinti šį tinklalapį

 

Ar radote reikiamą informaciją?

Taip Ne

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?

Naudingos nuorodos