Navigációs útvonal

Az EU innovációs tevékenysége fellendülő tendenciát mutat, de nem kiegyenlített - 05/03/2014

Mikroszkópos vizsgálatot végző tudós, aki a vizsgálati mintáról létrehozott képet számítógépen jeleníti meg © EU

Egy most közzétett uniós jelentés arról számol be, hogy innovációs teljesítményét tekintve Európa kezd felzárkózni az Egyesült Államokhoz és Japánhoz, de a tagországok között óriási egyenlőtlenségek mutatkoznak, amit orvosolni kell.

Az éves rendszerességgel összeállított kutatási és innovációs eredménytábla az EU-tagállamok innovációs teljesítményének fejlődését méri 25 kritérium alapján. A vizsgálat egyebek mellett az alábbi szempontokra terjed ki:


 • az innováció előfeltételei, köztük:
  • a finanszírozás,
  • az oktatás,
  • a tudományos publikációk,
 • a vállalatok innovációs célú erőfeszítései, ideértve: 
  • a végrehajtott beruházásokat, valamint
  • a benyújtott szabadalmi bejelentéseket, 
 • az innovációs tevékenység gazdasági hasznának mértéke.

Az idei jelentés megállapítja, hogy Európa csökkentette lemaradását az Egyesült Államokhoz és Japánhoz képest, és továbbra is megelőzi Ausztráliát, Kanadát és a legfontosabb feltörekvő gazdaságokat. 

A jelentés azonban arra is rávilágít, hogy az uniós tagországok, illetve az egyes tagországokon belül a különböző régiók teljesítménye továbbra is számottevő eltéréseket mutat.

Általánosságban elmondható, hogy az innováció fellendülése részben annak köszönhető, hogy emelkedett az EU összes országában egységes oltalmat biztosító védjegy (az ún. közösségi védjegy) lajstromozására irányuló kérelmek száma, részben pedig annak, hogy az EU-n kívüli országokból sok doktorandusz jött az Unióba tanulmányokat folytatni. Sajnálatos módon ez ellen a kedvező tendencia ellen hat az a tény, hogy visszaestek a kockázatitőke-befektetések.

Tagországok közötti különbségek

Az Európai Unión belül továbbra is Svédország, Dánia, Németország és Finnország alkotja az éllovasok csoportját. Ezek az országok ruháznak be a legtöbbet a kutatás és az innováció fejlesztésébe, és az összes kritérium tekintetében jó teljesítményt mutatnak. 

Portugália, Észtországés Lettország innovációs teljesítménye fejlődött a legnagyobb mértékben az utóbbi két évben. Ennek ellenére Lettország teljesítménye továbbra is jóval elmarad az uniós átlagtól. Ugyanez mondható el Bulgáriáról és Romániáról is.

A jelentés azt hivatott elősegíteni, hogy az uniós országok azonosítsák, melyek az erősségeik, melyek a gyenge pontjaik, és mely területekre kell a leginkább összpontosítaniuk.

Regionális egyenlőtlenségek

Kevés ország büszkélkedhet azzal, hogy régiói kiegyenlített teljesítményt tudnak felmutatni a kutatás és az innováció terén. Sőt, a jelentés tanúsága szerint az elmúlt két évben tovább mélyültek a régiók közötti különbségek.

Az európai strukturális és beruházási alapoknak köszönhetően azonban jelenleg több mint 100 milliárd euró szolgálja azt a célt, hogy a régiókban fellendüljön a kutatás és az innováció.

Az innováció a gazdaság hajtómotorja

Az innováció elengedhetetlenül fontos ahhoz, hogy Európa versenyképesebbé váljon, és gazdasági növekedése lendületet kapjon.

Ezért törekszik az EU arra, hogy 2020-ra az innovációs beruházások mértéke elérje a GDP 3%-át.

Ez segíteni fog abban is, hogy a terveknek megfelelően 2020-ra az EU GDP-jének legalább 20%-át a gyáripar állítsa elő.

Sajtóközlemény: Innovatívabb Európa – továbbra is nagy regionális különbségekkel

Gyakran feltett kérdések: Az uniós tagországok innovációs teljesítményének összehasonlítása Englishitaliano

Kutatási és innovációs eredménytábla pdf - 13 MB [13 MB] English (en)

Regionális innovációs eredménytábla pdf - 7 MB [7 MB] English (en)

Az innováció helyzete – még sok a tennivaló

Kontrasztos megjelenítés Normál betűméret Legnagyobb betűméret Küldje el az oldalt ismerősének Oldal nyomtatása

 

Megtalálta-e a keresett információt?

Igen Nem

Milyen információt keresett?

Van-e észrevétele vagy javaslata a honlappal kapcsolatban?

Hasznos linkek