Cosán nascleanúna

Tá an nuálaíocht ag feabhsú san AE, ach tá bearnaí fós ann, dar le tuarascáil nua - 05/03/2014

Eolaí ag coigeartú micreascóip, chun íomhá den shampla a fheiceáil ar scáileán ríomhaire © AE

Tá an Eoraip ag breith ar SAM agus ar an tSeapáin ó thaobh na nuálaíochta de, ach caithfear dul i ngleic le bearnaí móra idir tíortha, dar le tuarascáil ón AE.

Leis an "Scórchlár bliantúil Nuálaíochta an Aontais", tomhaistear dul chun cinn thíortha an AE ó thaobh na nuálaíochta de bunaithe ar 25 critéar, ina measc:


 • réamhchoinníollacha don nuálaíocht, lena n-áirítear
  • airgeadas
  • oideachas
  • foilseacháin eolaíochta
 • iarrachtaí na gcuideachtaí dul i mbun na nuálaíochta, lena n-áirítear 
  • leibhéil infheistíochta
  • iarratais ar phaitinní 
 • méid na tairbhe don gheilleagar ón nuálaíocht.

I dtuarascáil na bliana seo, tá sé le feiceáil go bhfuil an Eoraip ag breith ar SAM agus ar an tSeapáin agus go bhfuil sí fós chun tosaigh ar an Astráil, ar Cheanada agus ar na mórgheilleagair atá ag teacht chun cinn. 

Ach tá bearnaí móra idir tíortha an AE ó thaobh na feidhmíochta fós, agus tá éagothromaíochtaí réigiúnacha fós ann idir na tíortha freisin.

Ar an iomlán, is é an méadú ar iarratais ar thrádmharc uile-AE ('Trádmharcanna Comhphobail') agus mic léinn dochtúireachta ag teacht ó lasmuigh den AE atá taobh thiar de na feabhsuithe sa nuálaíocht. Tháinig laghdú ar infheistíocht caipitil fiontair áfach, a choinnigh siar an treocht dhearfach seo.

Difríochtaí san Eoraip

Laistigh den AE, is iad an tSualainn, an Danmhairg, an Ghearmáin agus an Fhionlainn, na tíortha is mó a bhíonn ag infheistiú sa taighde agus nuálaíocht, atá fós ag barr an liosta. D'éirigh go maith leis na tíortha sin faoi gach ceann de na critéir. 

Is iad an Phortaingéil, an Eastóin agus an Laitvia is mó a chuaigh chun feabhais le dhá bhliain anuas. Mar sin féin, sa chur síos ar fheidhmíocht na Laitvia, mar aon le feidhmíocht na Bulgáire agus na Rómáine, tá sé luaite go bhfuil sí 'cuid mhaith' níos ísle ná meánfheidhmíocht an AE go fóill féin.

Tá sé mar aidhm leis an tuarascáil cabhrú le tíortha an AE a láidreachtaí agus a laigí a shainaithint agus díriú ar na réimsí is mó ar gá feabhas a chur orthu.

Míchothromaíochtaí réigiúnacha

Is beag tír a bhfuil leibhéil chomhsheasmhacha feidhmíochta bainte amach acu i ngach cearn dá críoch. Go deimhin, tá méadú tagtha ar an mbearna idir na réigiúin le dhá bhliain anuas.

os cionn €100 bn á chur i dtreo fhorbairt an taighde agus na nuálaíochta sna réigiúin anois áfach, a bhuí le Cistí Struchtúracha agus Infheistíochta na hEorpa.

Nuálaíocht a chuireann borradh faoin ngeilleagar

Tá an nuálaíocht ríthábhachtach chun go mbeidh an Eoraip níos iomaíche agus chun fás geilleagrach a spreagadh.

Sin an chúis a bhfuil an AE ag iarraidh an infheistíocht sa nuálaíocht a ardú go dtí 3% den OTI faoi 2020.

Má dhéantar sin, cabhróidh sé chun sciar na monaraíochta den OTI a ardú go 20%, an figiúr sprice.

Preaseisiúint – Difríochtaí réigiúnacha fós ann

CCanna - Feidhmíocht ó thaobh na nuálaíochta de: Comparáid idir Ballstáit an AE Englishitaliano

Scórchlár Nuálaíochta an Aontais pdf - 13 MB [13 MB] English (en)

An Scórchlár Nuálaíochta Réigiúnach pdf - 7 MB [7 MB] English (en)

Dul chun cinn sa nuálaíocht – tuilleadh oibre ag teastáil

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links