Navigatsioonitee

Euroopa muutub uuenduslikumaks, kuid piirkondlikud erinevused on endiselt suured - 05/03/2014

Teadlane kohandab mikroskoopi, kuvades objekti arvutiekraanile © EU

ELi aruande kohaselt on Euroopa innovatsiooni alal Ameerika Ühendriikidele ja Jaapanile järele jõudmas, kuid tuleb kõrvaldada suured riikide vahel esinevad erinevused.

Iga-aastases innovatsiooniliidu tulemustabelis jälgitakse ELi liikmesriikide edusamme innovatsiooni valdkonnas, tuginedes 25 kriteeriumile, mille hulgas on järgmised:


 • innovatsiooni eeltingimused, sealhulgas
  • rahandus
  • haridus
  • teadusväljaanded
 • ettevõtete innovatsiooni alased jõupingutused, sealhulgas 
  • investeeringute tase
  • patenditaotlused 
 • mil määral innovatsioon toob kasu majandusele.

Käesoleva aasta aruanne näitab, et Euroopa on järele jõudmas Ameerika Ühendriikidele ja Jaapanile ning edestab veel Austraaliat, Kanadat ja suuri tärkava majandusega riike. 

Siiski esineb ELi liikmesriikide vahel suuri erinevusi, samuti piirkondlikku ebavõrdsust riikides endis.

Innovatsiooni hoogustumist mõjutab ühenduse kaubamärgi taotluste arvu suurenemine ja üliõpilaste saabumine doktoriõppesse väljastpoolt ELi. Seda positiivset suundumust hoiab pisut tagasi riskikapitaliinvesteeringute vähenemine.

Erinevused Euroopas

Euroopas on jätkuvalt esirinnas Rootsi, Taani, Saksamaa ja Soome – need on riigid, kus teadusuuringutesse ja innovatsiooni investeeritakse kõige rohkem. Need riigid on edukad kõigi kriteeriumide alusel. 

Viimase kahe aasta jooksul on enim edasi liikunud Portugal, Eesti ja Läti. Samas jääb Läti tase koos Bulgaaria ja Rumeeniaga oluliselt alla ELi keskmistele näitajatele.

Aruande eesmärk on aidata ELi liikmesriikidel teha kindlaks oma tugevad ja nõrgad küljed ning keskenduda valdkondadele, kus on vaja kõige rohkem panustada.

Piirkondlikud erinevused

Vähesed riigid on saavutanud ühtlase innovatsioonitaseme kogu oma territooriumil. Piirkondade vaheline lõhe on tegelikult kahe viimase aasta jooksul suurenenud.

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid on nüüd eraldanud üle 100 miljardi euro teadusuuringute ja innovatsiooni edendamiseks piirkondades.

Innovatsioon suunab majandust

Innovatsioon on väga oluline, et parandada Euroopa konkurentsivõimet ning hoogustada majanduskasvu.

Seetõttu soovib EL 2020. aastaks suurendada investeeringuid innovatsiooni kolme protsendini SKPst.

See omakorda aitab suurendada tootmise osatähtsust SKPs, et saavutada eesmärk 20%.

Pressiteade – piirkondlikud erinevused on endiselt suured

KKK – innovatsiooni alased edusammud: ELi liikmesriikide võrdlus Englishitaliano

Innovatsiooniliidu tulemustabel pdf - 13 MB [13 MB] English (en)

Piirkondliku innovatsiooni tulemustabel pdf - 7 MB [7 MB] English (en)

EL on innovatiivsem, kuid mitte piisavalt

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad