Διαδρομή πλοήγησης

Έκθεση της ΕΕ: η καινοτομία βελτιώνεται αλλά οι διαφορές συνεχίζονται - 05/03/2014

Επιστήμονας ρυθμίζει μικροσκόπιο, για την προβολή εικόνας δείγματος σε οθόνη υπολογιστή © EU

Η Ευρώπη καλύπτει τη διαφορά με τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία όσον αφορά την καινοτομία, αλλά, σύμφωνα με έκθεση της ΕΕ, πρέπει να καλυφθούν μεγάλες διαφορές με τις χώρες αυτές σε άλλους τομείς.

Ο ετήσιος «Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης όσον αφορά την καινοτομία» μετρά την πρόοδο των χωρών της ΕΕ στον τομέα της καινοτομίας βάσει 25 κριτηρίων που αφορούν τα εξής:


 • τα προαπαιτούμενα της καινοτομίας, όπως
  • χρηματοδότηση
  • εκπαίδευση
  • επιστημονικές δημοσιεύσεις
 • τις προσπάθειες των επιχειρήσεων στον τομέα της καινοτομίας, όπως 
  • επίπεδα επενδύσεων
  • αιτήσεις για διπλώματα ευρεσιτεχνίας 
 • το κατά πόσον η καινοτομία ωφελεί την εθνική οικονομία.

Η φετινή έκθεση δείχνει ότι η Ευρώπη καλύπτει τη διαφορά με τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία και εξακολουθεί να βρίσκεται μπροστά από την Αυστραλία, τον Καναδά και τις σημαντικότερες αναδυόμενες οικονομίες. 

Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν διαφορές στις επιδόσεις μεταξύ των χωρών της ΕΕ, καθώς και μεταξύ των περιφερειών των χωρών.

Γενικά, σημειώθηκαν βελτιώσεις στην καινοτομία χάρη στην αύξηση των αιτήσεων για εμπορικά σήματα σε όλη την ΕΕ («κοινοτικά εμπορικά σήματα») καθώς και στην άφιξη πολλών φοιτητών υποψήφιων για διδακτορικό από χώρες εκτός ΕΕ. Ωστόσο, αυτή η θετική τάση υποχώρησε λόγω της μείωσης των επενδύσεων επιχειρηματικών κεφαλαίων.

Διαφορές στο εσωτερικό της Ευρώπης

Εντός της ΕΕ, η Σουηδία, η Δανία, η Γερμανία και η Φινλανδία, οι χώρες δηλαδή που επενδύουν περισσότερο σε έρευνα και καινοτομία, εξακολουθούν να έχουν την πρωτοκαθεδρία. Οι χώρες αυτές έχουν καλές επιδόσεις ως προς όλα τα κριτήρια. 

Η Πορτογαλία, η Εσθονία και η Λετονία έχουν βελτιωθεί τα τελευταία 2 έτη. Ωστόσο, η Λετονία, η Βουλγαρία και η Ρουμανία σημειώνουν επιδόσεις «αρκετά κάτω» από τον μέσο όρο της ΕΕ.

Η έκθεση σκοπό έχει να βοηθήσει τις χώρες της ΕΕ να εντοπίσουν τα δυνατά και αδύνατα σημεία τους και να εστιάσουν στους τομείς όπου χρειάζεται μεγαλύτερη προσπάθεια.

Περιφερειακές ανισότητες

Σε ελάχιστες χώρες υπάρχει ομοιομορφία επιδόσεων σε όλα τα τμήματα της επικράτειάς τους. Το χάσμα μεταξύ των περιφερειών έχει πράγματι αυξηθεί τα τελευταία 2 έτη.

Ωστόσο, πάνω από 100 δισ. ευρώ διατίθενται τώρα για την έρευνα και καινοτομία στις περιφέρειες, χάρη στα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία.

Η καινοτομία είναι ο μοχλός της οικονομίας

Η καινοτομία είναι καθοριστική για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης και την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης.

Γι' αυτό η ΕΕ επιθυμεί να αυξήσει τις επενδύσεις στην καινοτομία στο 3 % του ΑΕΠ μέχρι το 2020.

Αυτό θα συμβάλει στην αύξηση του μεριδίου που έχει ο τομέας της μεταποίησης στο ΑΕΠ στον στόχο του 20 %.

Δελτίο Τύπου — Παραμένουν οι περιφερειακές διαφορές

Συχνές ερωτήσεις — Επιδόσεις στην καινοτομία: σύγκριση των κρατών μελών της ΕΕ Englishitaliano

Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης όσον αφορά την καινοτομία pdf - 13 MB [13 MB] English (en)

Πίνακας αποτελεσμάτων περιφερειακής καινοτομίας pdf - 7 MB [7 MB] English (en)

Καινοτομία: χρειάζονται προσπάθειες για μεγαλύτερη πρόοδο

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι