Cesta

Unie více inovuje, rozdíly však přetrvávají - 05/03/2014

Vědec nastavuje mikroskop, který zobrazuje vzorek na obrazovce počítače © EU

Podle nedávno zveřejněné zprávy dohání Evropa v inovacích USA a Japonsko, velké rozdíly mezi jednotlivými zeměmi je však třeba neodkladně řešit.

Každoroční „Srovnávací přehled Unie inovací“ hodnotí pokrok členských států na základě 25 kritérií, k nimž patří:


 • předpoklady pro inovace, například
  • financování
  • vzdělávání
  • vědecké publikace
 • snaha společností inovovat, například 
  • úroveň investic
  • přihlašování patentů 
 • míra, kterou inovace prospívají ekonomice.

Letošní zpráva vyzdvihuje skutečnost, že Evropa dohání USA a Japonsko a má stále náskok před Austrálií, Kanadou a velkými rozvíjejícími se ekonomikami. 

Mezi členskými státy Unie i regiony v jednotlivých zemích však přetrvávají velké rozdíly.

Zlepšení v oblasti inovací je zejména důsledkem zvýšení počtu přihlášek k registraci ochranných známek v celé EU a zvýšení počtu doktorandů ze zemí mimo Unii. Tento pozitivní trend však zpomalilo snížení objemu investic rizikového kapitálu.

Rozdíly v EU

V čele žebříčku členských států stojí i nadále Švédsko, Dánsko, Německo a Finsko, které do výzkumu a inovací investují nejvíce. Tyto země dosahují dobrých výsledků u všech kritérií. 

Za poslední dva roky se nejvíce zlepšily Portugalsko, Estonsko a Lotyšsko. Inovační výkonnost Lotyšska je však spolu s Bulharskem a Rumunskem výrazně pod průměrem EU.

Zpráva má za cíl pomoci členským státům identifikovat jejich silné i slabé stránky a zaměřit se na oblasti, kde je třeba vynaložit větší úsilí.

Regionální rozdíly

Jen několik zemí mělo jednotnou úroveň výkonnosti na celém svém území. Rozdíly mezi regiony se dokonce během posledních dvou let zvětšily.

Díky evropským strukturálním a investičním fondům však bude nyní do výzkumu a inovací v regionech investováno více než 100 miliard eur.

Inovace jsou hnací silou ekonomiky

Inovace jsou naprosto nezbytné ke stimulaci hospodářského růstu a rovněž ke zvýšení konkurenceschopnosti Evropy.

Unie chce proto do roku 2020 zvýšit investice do inovací na 3 % HDP.

Tím se pomůže zvýšit podíl výroby na HDP na cílovou hodnotu 20 %.

Tisková zpráva – Rozdíly mezi regiony jsou stále výrazné

Časté otázky – Inovační výkonnost: srovnání zemí EU Englishitaliano

Srovnávací přehled inovací v Unii pdf - 13 MB [13 MB] English (en)

Srovnávací přehled inovací v regionech pdf - 7 MB [7 MB] English (en)

Inovace vyžadují více pozornosti

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy