Навигационна пътека

Напредък по отношение на иновациите в ЕС, но различията остават - 05/03/2014

Учен настройва микроскоп, генериращ изображение на проба на компютърен екран © ЕС

Според доклад на ЕС Европа наваксва изоставането си от САЩ и Япония по отношение на иновациите, но са необходими мерки за преодоляване на големите различия между страните.

В годишния сравнителен анализ на иновациите в Съюза се измерва напредъкът на страните от ЕС по отношение на иновациите въз основа на 25 критерия. Сред тях са:


 • предпоставките за иновации, включително:
  • финансиране
  • образование
  • научни публикации
 • усилията на предприятията за създаване на иновации, включително: 
  • равнища на инвестициите
  • заявки за издаване на патенти 
 • степента, в която иновациите са от полза за икономиката.

Тазгодишният доклад показва, че Европа настига САЩ и Япония и все още е пред Австралия, Канада и големите бързо развиващи се икономики. 

В същото време продължават да съществуват големи различия между страните от ЕС, както и регионални различия в отделните страни.

Като цяло напредъкът по отношение на иновациите се дължи на увеличаване на заявките за важащи в цели ЕС търговски марки (марки на Общността) и на докторантите от страни извън ЕС. Тази положителна тенденция обаче се възпрепятства от спад в инвестициите в рисков капитал.

Различия между страните в Европа

В рамките на ЕС Швеция, Дания, Германия и Финландия — страните, които инвестират най-много в научни изследвания и иновации — все още са на челните места. Тези страни се представят добре по всички критерии. 

Португалия, Естония и Латвия са постигнали най-голям напредък през последните 2 години. Резултатите на Латвия обаче, заедно с тези на България и Румъния, са определени като „значително под“ средните за ЕС.

Докладът има за цел да се помогне на страните от ЕС да идентифицират своите силни и слаби страни и да съсредоточат усилията си там, където е най-необходимо.

Регионални различия

Малко страни са постигнали равномерни резултати във всички части от територията си. В действителност разликите между регионите са се увеличили през последните 2 години.

Все пак благодарение на европейските структурни и инвестиционни фондове над 100 млрд. евро ще бъдат отпуснати за извършване на научни изследвания и създаване на иновации в регионите.

Иновациите са движещата сила на икономиката

Иновациите са от жизнено значение за повишаване на конкурентоспособността на Европа и за стимулиране на икономическия растеж.

Поради това ЕС иска до 2020 г. размерът на инвестициите в иновации да се увеличи до 3% от БВП.

Това на свой ред ще помогне за постигане на целта за увеличаване на дела на промишлеността в БВП до 20%.

Съобщение за медиите — По-иновативна Европа с все още големи регионални различия

ЧЗВ: Сравнителен анализ на иновациите в страните от ЕС Englishitaliano

Сравнителен анализ на иновациите в Съюза pdf - 13 MB [13 MB] English (en)

Регионален анализ на иновациите pdf - 7 MB [7 MB] English (en)

Напредък по отношение на иновациите — нужна е още работа

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки