Navigacijska pot

Z industrializacijo do gospodarskega okrevanja - 24/01/2014

Avtomobili v tovarniški proizvodnji, obkroženi z delavci

Evropska komisija je predlagala ukrepe za oživitev evropske industrije, ki od leta 2008 nazaduje, kar bi pripomoglo k odpiranju delovnih mest in gospodarski rasti.

Evropska komisija se zavzema za oživitev industrijske dejavnosti, kar bi omogočilo odpiranje delovnih mest in gospodarsko rast v Evropi.

Evropsko industrijo je treba modernizirati, in sicer z vlaganjem v inovacije, nove tehnologije, znanje in dostopnost finančnih sredstev, za kar bi uporabili namenska sredstva EU.

Evropsko podjetništvo potrebuje bolj naklonjeno okolje, zato predlogi predvidevajo poenostavitev predpisov, in boljši dostop do trgov zunaj EU.

Odpiranje delovnih mest

Živahnejša industrijska dejavnost naj bi po pričakovanjih prispevala k večjemu zaposlovanju in gospodarski rasti.

Industrija predstavlja četrtino delovnih mest zasebnega sektorja in več kot 80 % evropskega izvoza, toda industrijska dejavnost zaradi gospodarske krize vse od leta 2008 peša. Zaprlo se je 3,5 milijona delovnih mest. Po prepričanju Evropske komisije je ta trend nujno spremeniti, če naj bo gospodarsko okrevanje trajnostno.

Med prednostnimi ukrepi so vlaganja v ključna področja predvidene gospodarske rasti, denimo ekološka vozila in pametna električna omrežja, dostopnost finančnih sredstev ter izboljšanje delovanja enotnega trga, denimo z boljšo zaščito pravic intelektualne lastnine, kar bi spodbudilo podjetništvo in opogumilo zlasti mala podjetja.

Kaj sledi

Evropska komisija zdaj poziva države EU, naj na naslednjem zasedanju na vrhu njene predloge sprejmejo.

Po načrtih Komisije naj bi se delež industrije v BDP, ki trenutno znaša 16 %, do leta 2020 povečal na 20 %. 

Sporočilo za medije: EU poziva k ukrepanju za oživitev industrije 

Osnovne informacije – Industrijska politika EU English (en)  

Nacionalni ukrepi nujni za spodbuditev industrije Englishitaliano

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?

Uporabne povezave