Ścieżka nawigacji

UE chce ożywić gospodarkę dzięki odnowie przemysłu - 24/01/2014

Samochody na taśmie montażowej, w tle pracownicy fabryki

Komisja Europejska zaproponowała wprowadzenie zmian, które pobudzą rozwój przemysłu w Europie oraz przyczynią się do tworzenia miejsc pracy i ożywienia wzrostu gospodarczego. Od 2008 roku europejski przemysł odnotowuje spadek.

Komisja Europejska wzywa do wprowadzenia zmian, które ożywią przemysł w Europie, a tym samym przyczynią się do tworzenia miejsc pracy i zwiększenia wzrostu gospodarczego.

Plan obejmuje działania na rzecz modernizacji europejskiego przemysłu poprzez inwestycje w innowacje, nowe technologie, umiejętności oraz ułatwienie dostępu do finansowania. Proces modernizacji mają przyśpieszyć przeznaczone na ten cel unijne fundusze.

Komisja proponuje również stworzenie w Europie klimatu bardziej przyjaznego dla przedsiębiorstw poprzez uproszczenie przepisów i ułatwienie dostępu do rynków poza UE.

Tworzenie miejsc pracy

Lepsza kondycja europejskiego przemysłu powinna przyczynić się do tworzenia nowych miejsc pracy i ożywienia gospodarki.

Jedna czwarta miejsc pracy w sektorze prywatnym to miejsca pracy w przemyśle. Generuje on również ponad 80 proc. europejskiego eksportu. Jednak od kiedy w 2008 roku nastał kryzys gospodarczy, przemysł podupada, a liczba utraconych miejsc pracy osiągnęła dotychczas 3,5 mln. Unia jest zdania, że odwrócenie tej tendencji ma pierwszorzędne znaczenie dla ożywienia gospodarczego.

Priorytetami będą skierowanie inwestycji do najważniejszych sektorów, które mogą odnotowywać wzrost, takich jak pojazdy ekologiczne lub „inteligentne” sieci elektroenergetyczne, łatwiejszy dostęp do finansowania oraz usprawnienie jednolitego rynku w celu wspierania przedsiębiorczości i rozwoju małych firm, na przykład dzięki ochronie praw własności intelektualnej.

Kolejne etapy

Komisja zwraca się do rządów państw UE o przyjęcie przedstawionych przez nią wniosków na kolejnym szczycie.

Celem Komisji jest to, by udział przemysłu w PKB, który aktualnie wynosi 16 proc., osiągnął do 2020 roku 20 proc. 

Komunikat prasowy – Odnowa przemysłu w Europie wymaga natychmiastowych działań 

Kontekst – Polityka przemysłowa UE English (en)  

Ożywienie europejskiego przemysłu wymaga działań krajowych Englishitaliano

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki