Navigācijas ceļš

ES aicina nostiprināt rūpniecību, lai atbalstītu ekonomikas atveseļošanos - 24/01/2014

Automobiļu konveijers un darbinieki ap to

Eiropas Komisija, lai garantētu darbvietu radīšanu un ekonomikas izaugsmi, ir ierosinājusi pasākumus, lai nostiprinātu Eiropas rūpniecību. Kopš 2008. gada rūpniecības attīstība bijusi lejupēja.

Eiropas Komisija aicina panākt “Eiropas rūpniecības renesansi”, lai radītu darbvietas un nodrošinātu izaugsmi Eiropā.

Plānā paredzēti arī Eiropas rūpniecības modernizēšanas pasākumi, kuru pamatā ir ieguldījumi inovācijā, jaunajās tehnoloģijās, profesionālajās prasmēs un finansējuma pieejamībā. Tos sekmēs attiecīgo ES fondu izmantojums.

Plānā arī ieteikts veidot uzņēmumiem draudzīgāku Eiropu, vienkāršojot noteikumus un gādājot, lai tirgus aiz ES robežām būtu pieejamāks.

Darbvietu izveide

Tiek sagaidīts, ka, sekmējot Eiropas rūpniecību, papildus tiks atbalstīta darbvietu radīšana un ekonomikas izaugsme.

Ceturtā daļa privātā sektora darbvietu ir rūpniecības nozarē. Šī nozare nodrošina vairāk nekā 80 % Eiropas eksporta, bet kopš 2008. gada ekonomikas krīzes tā ir pieredzējusi lejupslīdi — zaudēto darbvietu skaits sasniedz 3,5 miljonus. ES uzskata, ka, lai panāktu ekonomikas noturīgu atveseļošanos, izšķirīgi svarīgi ir mainīt šo tendenci.

ES prioritāšu vidū ir ieguldījumi nozīmīgās jomās, kur ir paredzama izaugsme, tādās kā vidi nepiesārņojoši transportlīdzekļi un viedas energosistēmas, finansējuma nodrošināšana, vienotā tirgus uzlabojumi, lai veicinātu uzņēmējdarbību un mazos uzņēmumus, piemēram, aizsargājot intelektuālā īpašuma tiesības.

Kas būs tālāk?

Tagad Komisija aicina ES valdības pieņemt šos priekšlikumus nākamajā augstākā līmeņa sanāksmē.

Komisijas mērķis ir panākt, lai līdz 2020. gadam rūpniecības īpatsvars IKP būtu 20 %. Pašlaik tas ir 16 %. 

Paziņojums presei — ES aicina nostiprināt rūpniecību 

Vispārīga informācija — ES rūpniecības politika English (en)  

Valstīm ir jārīkojas, lai nostiprinātu Eiropas rūpniecību Englishitaliano

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites