Navigatsioonitee

EL kutsub üles majanduse taassünniks, et toetada selle elavdamist - 24/01/2014

Autod tehases tootmise ajal rivis, ümbritsetuna töötajatest

Euroopa Komisjon on teinud ettepaneku meetmete kohta, millega edendatakse alates 2008. aastast languses olevat Euroopa tööstust, et tagada töökohtade loomine ja majanduskasv.

Euroopa Komisjon kutsub üles tööstuse taassünniks, et luua Euroopas töökohti ja elavdada majanduskasvu.

Kava hõlmab meetmeid Euroopa tööstuse ajakohastamiseks, investeerides innovatsiooni, uutesse tehnoloogiatesse, oskustesse ja juurdepääsu rahastamisele, mida kiirendab spetsiaalselt selleks eraldatavate ELi vahendite kasutamine.

Samuti tehakse kavaga ettepanek luua ettevõtlussõbralikum Euroopa, lihtsustades eeskirju ja muutes juurdepääsu väljaspool ELi asuvatele turgudele hõlpsamaks.

Uute töökohtade loomine

Loodetakse, et Euroopa tööstuse edendamine toetab töökohtade loomist ja majanduskasvu veelgi enam.

Tööstuse arvel on veerand erasektori töökohtadest ning üle 80% Euroopa ekspordist, kuid selle osakaal on 2008. aasta majanduskriist alates vähenenud. Kadunud on 3,5 miljonit töökohta. EL on veendumusel, et selle suundumuse ümberpööramine on majanduse elavdamise seisukohast hädavajalik.

ELi prioriteetideks on muu hulgas eeldatavasti kasvavatele võtmevaldkondadele (nt keskkonnahoidlikud sõidukid ja nutivõrgud) suunatud investeeringud; juurdepääsu võimaldamine rahalistele vahenditele ning ühtse turu täiustamine, et ergutada ettevõtlust ja väikeettevõtete loomist, näiteks intellektuaalomandi õiguste kaitse kaudu.

Mis saab edasi?

Komisjon kutsub nüüd liikmesriikide valitsusi üles neid ettepanekuid oma järgmisel tippkohtumisel vastu võtma.

Komisjoni eesmärk on, et tööstuse osakaal SKPst, mis praegu on 16%, suureneks 2020. aastaks 20%ni. 

Pressiteade — Komisjon kutsub üles võtma koheseid meetmeid Euroopa tööstuse taassünni tagamiseks 

Taust — ELi tööstuspoliitika English (en)  

Euroopa tööstuse edendamiseks on vaja riiklikke meetmeid Englishitaliano

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad