Навигационна пътека

ЕС призовава за „промишлен ренесанс“ в подкрепа на възстановяването - 24/01/2014

Конвейер за автомобили, заобиколен от работници

Европейската комисия предлага мерки в подкрепа на индустрията в Европа, която бележи спад от 2008 г., за да се осигури икономически растеж и създаване на работни места.

Европейската комисия призовава за „промишлен ренесанс“ с цел растеж и създаване на работни места в Европа.

В плана са включени мерки за модернизиране на европейската индустрия чрез инвестиции в иновации, нови технологии, умения и достъп до финанси, подпомогнати от използването на специални фондове на ЕС.

В него се предлага и създаване на по-благоприятни условия за бизнеса в Европа, като се опростят разпоредбите и се улесни достъпът до пазари извън ЕС.

Създаване на работни места

Очаква се подкрепата за европейската индустрия да подпомогне допълнително създаването на работни места и икономическия растеж.

На индустрията се падат една четвърт от работните места в частния сектор и над 80 % от износа на Европа. Този сектор обаче бележи спад от началото на икономическата криза през 2008 г., като в него са изгубени 3,5 млн. работни места. Според ЕС преобръщането на тази тенденция е от решаващо значение за постигане на устойчиво икономическо възстановяване.

Сред приоритетите на Съюза са насочване на инвестициите към ключови области, в които се очаква растеж — като екологично чисти автомобили и интелигентни енергийни системи, осигуряване на финансиране и подобряване на състоянието на единния пазар с цел насърчаване на предприемачеството и малкия бизнес, например чрез защита на правата на интелектуална собственост.

Какво следва?

Комисията призовава правителствата от ЕС да приемат нейните предложения на следващата си среща на върха.

Целта на Комисията е делът на индустрията в БВП, който в момента е 16 %, да достигне 20 % до 2020 г. 

Съобщение за медиите — „ЕС призовава за възраждане на европейската промишленост“ 

Контекст — промишлена политика на ЕС English (en)  

Нужни са национални действия в подкрепа на европейската промишленост Englishitaliano

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки