Sökväg

Smidigare EU-regler ska ge mer kapital till småföretagen - 21/01/2014

Joaquín Almunia, vice ordförande i kommissionen och konkurrenskommissionär

EU ska göra det enklare för företagen att få tag på kapital för sina investeringar.

Efter finanskrisen 2008 har cirka en tredjedel av de små och medelstora företagen i EU haft svårt att få tag på de pengar de behöver för att växa och utvecklas. Därför har EU nu ändrat reglerna om statligt stöd till riskfinansiering.

Nystartade företag och tillväxtföretag är fortfarande mycket beroende av traditionella banklån och det har blivit svårare sedan bankkrisen.

Råda bot på kapitalbristen

Problemen på kapitalmarknaden har påverkat företagsutvecklingen från starten och vidare genom tillväxtfasen. Det har försvårat investeringarna i nya projekt och minskat rörelsekapitalet för den dagliga verksamheten.

Målet är att införa enkla och flexibla regler som ger småföretagen snabbare tillgång till riskkapital. Då kan de få ut nya produkter och idéer på marknaden.

De gällande EU-reglerna om statligt stöd till företag utformades före kreditkrisen för att se till att samma villkor gällde för alla företag. Men reglerna har gjort det svårt för EU-länderna att hjälpa företag som inte kunnat få tag på kapital från den privata sektorn under krisen.

Högre tillväxt och fler jobb

Kommissionens nya riktlinjer ska minska pappersarbetet, överbrygga kapitalbristen och se till att EU-länderna kan bygga upp system som ger företagen ett större utbud av finansieringsstöd, t.ex. riskkapital och garantier

Man hoppas att de nationella systemen ska ge skjuts åt de privata investeringarna i små och medelstora företag.

De ändrade reglerna är ett viktigt bidrag till EU:s insatser för att få fart på den ekonomiska tillväxten, nu då många företag har det tufft. Man hoppas att företagen ska kunna nyanställa.

Stöd på högst 15 miljoner euro per företag ska undantas från kommissionens utredningar. Det kan jämföras med dagens tröskelvärde på 1,5 miljoner euro per företag och år. Tanken är att kommissionen ska inrikta sig på ärenden med stor inverkan på konkurrensen.

De nya reglerna har föregåtts av ett brett samråd med EU-länderna. De träder i kraft den 1 juli 2014 och ingår i en större översyn av EU:s konkurrensregler. 

Pressmeddelande – Nya regler om riskfinansiering DeutschEnglishfrançais

Vanliga frågor – Nya regler om riskfinansiering English

Nya riktlinjer om riskfinansiering English

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar